THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Danh sách Báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày tạo:  16/11/2023 11:49:57
Ngày 18/4/2023, Sở Tư pháp có Công văn số: 766/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong đó yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố. Sau đây là danh sách.

Ngày 18/4/2023, Sở Tư pháp có Công văn số: 766/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong đó yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố: Thường xuyên thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo đúng quy định (gửi danh sách báo cáo viên, tuyên truyền viên về Sở Tư pháp). Trên cơ sở rà soát, báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tư pháp xin đăng tải toàn bộ danh sách báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 


Đức Minh (Tổng hợp)

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.


TIN KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤCEmail không được để trống và đúng định dạng.