THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Các trường hợp hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

Ngày tạo:  22/04/2024 09:50:24
Điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên như sau:

        - Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:

       + Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

       + Phá tán tài sản của con;

       + Có lối sống đồi trụy;

       + Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

       - Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 86 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này.

        Người có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

       - Người thân thích theo khoản 19 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 là người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời.

       - Người thân thích theo Luật Thi hành án dân sự năm 2008 là người có đủ năng lực hành vi dân sự bao gồm vợ, chồng, con, ông, bà, cha, mẹ, bác, chú, cô, cậu, dì, anh, chị, em của đương sự, của vợ hoặc chồng của đương sự.

       - Người thân thích theo Luật Công chứng năm 2014 là vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông, bà; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi.

       Theo Điều 86 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về người có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên như sau:

       - Cha, mẹ, người giám hộ của con chưa thành niên, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

     - Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên:

      + Người thân thích;

      + Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

      + Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

      + Hội liên hiệp phụ nữ.

      - Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện cha, mẹ có hành vi vi phạm theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức nêu ở trên yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

       Như vậy, chú/bác có cùng dòng máu về trực hệ có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên khi phát hiện cha, mẹ có hành vi thuộc các trường hợp hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

      Hậu quả pháp lý của việc cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên

      Điều 87 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định như sau:

     - Trong trường hợp cha hoặc mẹ bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên thì người kia thực hiện quyền trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con và đại diện theo pháp luật cho con.

      - Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục con và quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên được giao cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 và Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 trong các trường hợp sau đây:

      + Cha và mẹ đều bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên;

     + Một bên cha, mẹ không bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên nhưng không đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với con;

     + Một bên cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên và chưa xác định được bên cha, mẹ còn lại của con chưa thành niên.

      - Cha, mẹ đã bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

 


Trường Giang
Nguồn tin: Phổ biến, giáo dục pháp luật

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.