THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN TRIỆU SƠN
   

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền vận động góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Ngày tạo:  23/01/2024 08:53:02
Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật.

       Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban các huyện, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024

          Chỉ tiêu số lượng xã nông thôn mới nâng cao đã đạt và vượt kế hoạch (150% KH); số lượng sản phẩm OCOP đạt và vượt kế hoạch (130% KH). Số lượng xã đạt chuẩn của tỉnh thuộc top đầu cả nước (xã nông thôn mới đứng thứ hai, xã nông thôn mới nâng cao đứng thứ ba và xã nông thôn mới kiểu mẫu đứng thứ năm cả nước Về số lượng xã đạt chuẩn: Nông thôn mới xếp sau Hà Nội; nông thôn mới nâng cao xếp sau Nam Định và Hà Nội; nông thôn mới kiểu mẫu xếp sau Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam). Nhiều mô hình kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới được MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị xã hội, triển khai và nhân rộng (Mô hình khu dân cư sáng-xanh-sạch đẹp an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tuyến đường thanh niên kiểu mẫu “con đường bích họa”, “cột điện nở hoa”, “hàng cây thanh niên”; “Nhà sạch, vườn mẫu”, “Nhà sạch, vườn đẹp”; “Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ”); Chất lượng của các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được nâng lên; Số lượng sản phẩm OCOP thuộc top 5 cả nước và đa dạng về chủng loại (đại diện cho các vùng miền của tỉnh: ven biển, đồng bằng và miền núi).

Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị 

          Có được kết quả đó tại Hội nghị giao ban các huyện, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024 được Văn Phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh tổ chức tại Trung tâm hội nghị huyện Ngọc Lặc vào ngày 16/01/2024 các đại biểu đã đánh giá cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc chúng tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh được thực hiện đầy đủ và hiệu quả làm cho nhân dân đồng tình và ủng hộ công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, những kết quả đạt được là hết sức cụ thể.

          Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, các cơ quan truyền thông, các ngành, các địa phương và các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP theo hướng bền vững, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng giới thiệu các mô hình hay, các điển hình trong xây dựng nông thôn mới và quảng bá việc phát triển các sản phẩm đặc trưng ở các vùng miền, các sản phẩm OCOP được xếp hạng. Uỷ ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động; in ấn và phát hành 42.500 tờ rơi tuyên truyền và tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức 688 hội nghị tập huấn về MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; truyền thông “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với Chương trình OCOP, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; đăng 15.600 tin, bài, 10 video, 70 văn bản hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh; đưa trên 18.000 tin, bài trên Fanpage của Ủy ban MTTQ tỉnh và tài khoản Fanpage của MTTQ cấp huyện, cấp xã. Vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Các cấp bộ đoàn chú trọng triển khai, đảm nhận thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, đường điện thắp sáng đường quê, ... góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả: sửa chữa được 99,5km đường giao thông nông thôn; xây dựng 10km đường điện thắp sáng đường quê; hỗ trợ 26 mô hình cải tạo vườn tạp; trồng mới 101 tuyến đường cây thanh niên, 75 tuyến đường tranh bích họa, cột điện nở hoa; triển khai xây dựng mới 21 tuyến đường Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh-An toàn, trong đó có 03 tuyến đường camera an ninh; lắp đặt 87 bảng tuyên truyền, phòng chống ma túy tại khu dân cư; trồng mới 458.000 cây xanh, tăng 117.000 cây so với năm 2022; tổ chức đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh, Chống rác thải nhựa; Hãy làm sạch biển,... với trên 200.000 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia. Các cấp Hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, vận động phụ nữ thực hiện xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện tiêu chí “5 không, 3 sạch” và “5 có, 3 sạch” thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực như: sinh hoạt Chi hội, tổ phụ nữ; sinh hoạt Câu lạc bộ, hái hoa dân chủ tìm hiểu các tiêu chí cuộc vận động và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu,... Bên cạnh đó, Hội LHPN đã biên soạn và phát hành 35.000 cuốn thông tin phụ nữ Thanh Hóa; cấp phát trên 11.000 cuốn Thông tin Phụ nữ Việt Nam và nhiều tài liệu liên quan làm cẩm nang sinh hoạt hội viên tại cơ sở. Cung cấp 400 tin, bài về các hoạt động Hội và các gương điển hình trong xây dựng nông thôn mới đăng tải trên Báo Thanh Hóa, Báo Phụ nữ Việt Nam, trang web; tờ rơi… trên các phương tiện truyền thông đại chúng; từ đó, đã huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực từ người dân trong việc thực hiện các nội dung của Chương trình. 

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

          Các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và triển khai các hoạt động thiết thực để thực hiện Chương trình, như: Tổ chức 07 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 354 cán bộ Hội chủ chốt cấp huyện và cấp xã trong việc tham gia và phối hợp tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; tổ chức đi thực tế, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh Nam Định, Nghệ An, Hà Nam, Thái Bình. Năm 2023, Các cấp Hội nông dân trong tỉnh thành lập 586 tổ tự quản về bảo vệ môi trường, nâng tổng số tổ tự quản trên địa bàn tỉnh lên 2.432 tổ/27 huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn, xây dựng các mô hình thu gom, phân loại và xử lý chất thải hữu cơ thành phân bón tại 120 xã, thị trấn thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố với sự tham gia của 7.042 hộ; triển khai xây dựng các mô hình, tiểu dự án về “thu gom, phân loại và xử lý rác thải trong sinh hoạt gia đình và cộng đồng dân cư”; tổ chức, tập huấn về kinh tế hợp tác, nông thôn mới, nông nghiệp tuần hoàn cho 520 hội viên; hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 55 hợp tác xã và 365 tổ hợp tác; phối hợp để hỗ trợ, giúp hội viên, nông dân được vay vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư chậm trả để phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống của hội viên, nông dân. 

          Hội Cựu chiến binh các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời vận động hội viên, tổ chức các hoạt động, xây dựng các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả. Nổi bật là hai khâu đột phá về làm nhà “nghĩa tình Cựu chiến binh” từ quỹ đóng góp của hội viên và xây dựng mô hình “Câu lạc bộ Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”. Tổ chức 05 lần đợt hưởng ứng các cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Vệ sinh ATTP, sản phẩm OCOP với 1.250 lượt người tham gia. 

          Các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh trên cơ sở nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác hàng năm đã triển khai thực hiện nhiều nội dung, hoạt động để lồng ghép vào công tác tập huấn, tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới, như: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Trường Chính chị tỉnh, ... tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức năm 2023 cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã; trong đó, tập trung phổ biến, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí, chỉ tiêu của ngành trong xây dựng nông thôn mới; các sở, ngành phối hợp với đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan thông tin đại chúng tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ để hưởng ứng các cuộc vận động, như: Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023, Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 và Tuần lễ thương hiệu Quốc gia. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức 17 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Chương trình nông thôn mới và Chương trình OCOP1 ; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ... và các địa phương, tham gia truyền giảng tại các tập huấn kiến thức xây dựng NTM, Chương trình OCOP. Chủ trì biên tập, phát hành 10.800 cuốn/12 số Bản tin xây dựng nông thôn mới; Phối hợp với Truyền hình VTC 16, truyền hình Xây dựng, TTV thực hiện phóng sự sản phẩm OCOP phục vụ tết Quý Mão 2023; Tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại Hội nghị và trong các dịp lễ, các hoạt động xúc tiến thương mại của các tỉnh. Biên tập, cập nhật thông tin trên Website “nongthonmoithanhhoa.vn”, “ocoptinhthanhhoa.com.vn”. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương để thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP. Hợp đồng đặt mua Báo Nông nghiệp Việt Nam cấp cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, tiếp tục tạo sự quan tâm, hưởng ứng, đồng thuận của người dân, các tổ chức và toàn xã hội đối với Chương trình.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

 

          Trong năm 2024, Thanh Hóa vẫn tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân nông thôn về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; trong đó, chú trọng việc nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; đề cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng tham gia xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, đem lại sự chuyển biến tích cực rõ nét hơn tới từng thôn, bản, hộ gia đình và cuộc sống trực tiếp của mỗi người dân ở nông thôn, qua đó giúp cho công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn được thực hiện hiệu quả đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, đưa Thanh Hóa phát triển vững mạnh./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.