THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN TRIỆU SƠN
   

Vai trò của Tổ chức Hội LHPN trong công tác tuyên truyền cho hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, hiểu biết để phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm 2023

Ngày tạo:  25/01/2024 10:42:00
Là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ, với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo 138, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ để phòng ngừa, cảnh giác các loại tội phạm, xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng.

      Là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ, với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo 138, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ để phòng ngừa, cảnh giác các loại tội phạm, xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. 

         

Hội nghị tư vấn pháp luật phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ, trẻ em

       Từ nhận thức đó, trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Hội cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhất là với Công an các địa phương, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các mô hình tự quản về an ninh trật tự; đồng thời chú trọng xây dựng, củng cố, duy trì, nhân rộng các mô hình, góp phần giải quyết những búc xúc về an ninh, phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế, làm giảm nhiều loại tội phạm từ cơ sở, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội thi Tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại huyện Nông Cống

              Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” với các nội dung: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõĐẩy mạnh các đợt tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước như: Luật Bình đẳng giới, Luật hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống mua bán người; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao ý thức, trách nhiệm tích cực tham gia các mô hình tự quản về an ninh trật tự thông qua các hình thức phong phú, sinh động như: sinh hoạt Chi, tổ phụ nữ, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức Hội thi, hái hoa dân chủ, phát động đợt thi đua thực hiện“Tháng cao điểm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật”, tổ chức diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói”, “Quyền trẻ em”; truyền thông về “Phòng chống HIV/AIDS”“Thay đổi hành vi phòng, chống mua bán người”,“Phiên chợ vùng cao biên giới an toàn, không tội phạm ma túy”; ccung cấp các tin, bài, video về các hình thức lừa đảo trên không gian mạng qua các nhóm zalo, facbook...tới 100% cán bộ, hội viên phụ nữtổ chức hàng trăm buổi tập huấn, hội thảo chia sẻ kỹ năng phát hiện, phòng chống và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Trong năm cấp phát 35.000 cuốn Thông tin phụ nữ Thanh Hóa có các nội dung liên quan đến phòng chống tội phạm, tội phạm mua bán người; phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục “Phụ nữ tỉnh Thanh” tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Hội LHPN tỉnh thành lập và phát huy có hiệu quả Trung tâm tư vấn pháp luật tỉnh, Trung tâm tư vấn - hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để giúp chị em nhận diện một cách chính xác tránh bị lừa gạt bán sang nước ngoài để làm vợ...Trong năm Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng bàn giao 01 nạn nhân bị mua bán trở về với địa phương và gia đình tại huyện Thiệu Hóa; tổ chức đoàn giám sát việc triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người (tại UBND các huyện: Vĩnh Lộc, Bá Thước và 4 xã, thị trấn). Thông qua các nội dung tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức về pháp luật, tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng ngừa các TNXH từ gia đình, góp phần tham gia có hiệu quả vào Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

           

Thí sinh tham dự Hội thi

             Xác định mô hình, điển hình tiên tiến là chỗ dựa, động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả cuộc vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, đồng thời để phát huy hiệu quả công tác truyền truyền, trong nhiều năm qua các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tập trung xây dựng, duy trì và nhân rông các mô hình, câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự có hiệu quả. Thông qua các mô hình, đã giúp chị em hiểu được tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng, từ đó chị em đã có ý thức, trách nhiệm, hăng hái trong phối hợp, giúp đỡ lực lượng chuyên trách xử lý các vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tích cực vận động chồng con và người thân không vi phạm pháp luật, góp phần hạn chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, một số mô hình về phòng, chống tội phạm mua bán người đã và đang được các cấp Hội tỉnh Thanh Hóa triển khai có hiệu quả: Tuyến, đoạn đường “Phụ nữ tự quản”, CLB "Phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em”, CLB “Trợ giúp pháp lý”, Mô hình Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”; “Đường dây nóng phát hiện và tố giác tội phạm”; mô hình “Không có con em vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội ”,“địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”...Riêng năm 2023, các cấp Hội đãhỗ trợ thêm 13.199 gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”,  “Gia đình 5 có 3 sạch”; đã thành lập 223 “Tổ truyền thông cộng đồng”, 38 “Địa chỉ tin cậy”, 21 CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi”, 314 CLB “Gia đình 5 có, 3 sach”...

Hội thi truyền thông phòng, chống mua bán người  tại huyện Ngọc Lặc

      Cùng với đó, Các cấp Hội trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ và tạo điều kiện về tinh thần lẫn vật chất đối với các đối tượng là người đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống và làm việc, giảm tỷ lệ người tái vi phạm trở lại, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội. Hội phụ nữ các cấp thường xuyên rà soát thống kê, nắm danh sách những đối tượng phụ nữ hoàn lương, phụ nữ bị buôn bán trở về; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, phân công hội viên nòng cốt nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tìm hiểu hoàn cảnh và xây dựng kế hoạch giúp đỡ, vận động họ tham gia tổ chức Hội, tham gia xây dựng mô hình, câu lạc bộ, hỗ trợ học nghề, vay vốn, tạo việc làm, giúp chị em tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, hạn chế đi làm ăn xa, phòng tránh phạm tội và phòng chống mắc tệ nạn xã hội. 

Chương trình kết nối giới thiệu mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người

       

       Công tác phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, Ký kết chương trình phối hợp với trại giam Thanh Phong, trại giam số 5, trại tạm giam Công an tỉnh về “Phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhản nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016 -2020”. Từ chương trình phối hợp, Hội đã tổ chức các hoạt động truyền thông “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai” tại Trại Giam Thanh Phong, tọa đàm “Hỗ trợ phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng”, nói chuyện chuyên đề “Vai trò của phụ nữ trong giáo dục gai đình và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, dạy nấu ăn cho phạm nhân nữ, tặng quà cho nữ phạm nhân nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chấp hành án tốt… qua đó đã giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ về ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân nữ và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Phiên chợ truyền thông phòng chống tội phạm mua bán người và tệ nạn xã hội, bình đẳng giới

        Có thể khẳng định, với sự chủ động, sáng tạo của các cấp Hội trong công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người, tích cực tham gia tố giác tội phạm, chủ động cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp các cơ quan chức năng ngăn chặn và giải quyết kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật tại các địa phương. Nhiều mô hình tuyên truyền về phòng chống tội phạm được xây dựng, duy trì, nhân rộng đem lại hiệu quả thiết thực. Góp phần hạn chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trở thành "hạt nhân” trong việc góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, qua đó giúp xã hội ổn định, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, góp phần cùng cán bộ và nhân dân tỉnh Thành Hóa xây dựng quê hương giàu đẹp./. 


Lâm Anh
Nguồn tin: Hội nghị

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.