THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN TRIỆU SƠN
   

Một số kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại huyện Như Thanh

Ngày tạo:  27/02/2024 15:55:24
Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Như Thanh đã có nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về công tác này. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

       Để công tác giải quyết đơn thư, KNTC đạt hiệu quả cao, hằng năm các cấp chính quyền trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết KNTC trên địa bàn huyện. Tăng cường tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trực quan tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo tuyên truyền thông qua các hội nghị lồng ghép, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp và Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện... tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn huyện. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong huyện cũng đã ban hành một số văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết KNTC… Ngoài ra, UBND huyện đã ban hành kế hoạch thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật, tiếp công dân và giải quyết KNTC; chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC của cấp trên nhằm tăng cường, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

      

      Song song với các hoạt động trên, để tạo thuận lợi cho công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, UBND huyện Như Thanh đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã, thị trấn. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết; đồng thời phân công thành viên ban tiếp công dân trực tất cả các ngày hành chính trong tuần, tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn, thư của công dân. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện theo lịch định kỳ hằng tháng tiếp công dân và giải quyết các vấn đề công dân kiến nghị, phản ánh. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành thông báo kết luận việc tiếp công dân và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo thanh tra huyện tiến hành kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và Nhân dân, không có điểm nóng xảy ra, không có vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài...

        Đặc biệt, với tinh thần xác định công tác tiếp dân, giải quyết KNTC là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm tạo môi trường ổn định để tập trung phát triển KT-XH, huyện Như Thanh đã chỉ đạo các cấp, ngành chủ động rà soát, phân loại, đôn đốc để giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài; công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được gắn với công tác cải cách hành chính; kết quả thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC là một tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, CB, CC,VC. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân trong các vụ việc tập trung đông người, phức tạp. đối với các vụ việc phức tạp, những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các cơ quan tư pháp tiến hành họp bàn biện pháp giải quyết, hạn chế thấp nhất số đơn, thư gửi vượt cấp hoặc khiếu kiện đông người, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở. UBND huyện và UBND các xã, thị trấn duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân theo quy định, gắn việc tiếp công dân với xử lý, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, nhất là trong quản lý và sử dụng đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội.

       Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện đã được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Việc KNTC và giải quyết KNTC của công dân được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Năm 2023, trên địa bàn Như Thanh đã tiếp thường xuyên, định kỳ, đột xuất 187 lượt người, với 183 vụ việc (cấp huyện 93 lượt người, với 89 vụ việc; cấp xã 94 đơn, với 94 vụ việc), trong đó 129 đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, với 127 vụ việc thuộc thẩm quyền (không có đơn tố cáo). Đến nay, đã giải quyết 124/129 đơn/124 vụ việc, đạt 96%. Nội dung phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, thực hiện dự án, thu hồi đất, bồi thường GPMB, các chính sách xã hội, tranh chấp dân sự nhỏ... Sau khi tiếp nhận đơn, thư của công dân, UBND huyện và các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, ngành đã chỉ đạo giải quyết, tạo được sự ủng hộ, tin tưởng của người dân.

         Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Như Thanh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời đơn thư, vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật, bảo đảm không để đơn, thư tồn đọng, không để phát sinh khiếu kiện đông người, vụ việc phức tạp...; tăng cường hoạt động đối thoại giữa chính quyền các cấp với các tổ chức, công dân; chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết KNTC của công dân. Thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình KNTC trên địa bàn để có giải pháp xử lý kịp thời; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, giải quyết KNTC cũng như nâng cao trách nhiệm, năng lực chuyên môn của cán bộ tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC.

 


Đức Mạnh
Nguồn tin: Phổ biến, giáo dục pháp luật

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.