THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT
   


Tình huống xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật về bệnh nhân COVID-19
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Chủ đề Pháp luật Dân sự
Trạng thái Còn hiệu lực
File đính kèm
xử phạt vi phạm hành chính đối với một chủ tài khoản Facebook vì đăng tải thông tin sai lệch về dịch COVID-19 lên mạng xã hội. Tại điểm e, khoản 1, Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 13/7/2013 của Chính phủ quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Hành vi này vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Nội dung đăng tải thông tin trên của ông T.C.P là vi phạm tại điểm e, khoản 1, Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 13/7/2013 của Chính phủ quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Hành vi này vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Tình huống bị thay thế

1 xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật về bệnh nhân COVID-19 Tình huống bị thay thế

Văn bản liên quan

1 Quy đinh chi tiết và thi hành một số điều của Luật Hộ tịch


Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.