THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT
   

Một số điểm mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Ngày tạo:  19/04/2023 15:12:45
Ngày 9/1/2023, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KB, CB) số 15/2023/QH15. Luật KB, CB mới bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; tính thống nhất, đồng bộ; tính khả thi... phù hợp với chuẩn mực pháp luật quốc tế về KB, CB và bình đẳng giới.

Luật KB, CB năm 2023 gồm 12 chương, 121 điều, có một số điểm mới cơ bản, như: Nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ KB, CB; tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với dịch vụ KB, CB; đổi mới một số quy định liên quan bảo đảm thực hiện hoạt động KB, CB…


 
Luật KB, CB năm 2023 tiếp tục kế thừa và thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ KB, CB; tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế với sự tham gia tích cực của các hội nghề nghiệp, người hành nghề và người bệnh; bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở KB, CB Nhà nước và tư nhân. Đồng thời, đổi mới cơ chế bảo đảm quyền của người bệnh, thân nhân người bệnh gắn với trách nhiệm người hành nghề và cơ sở KB, CB; đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động KB, CB... 

Để tăng cường công tác quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ KB, CB và thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác KB, CB, luật quy định mở rộng đối tượng hành nghề, thay đổi việc cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn; nâng cao, chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề. Luật còn thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ cấp giấy phép hành nghề qua xét hồ sơ sang quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề; giấy phép hành nghề có giá trị 5 năm và nội dung cập nhật kiến thức y khoa thường xuyên là một trong các điều kiện khi gia hạn giấy phép hành nghề...
 
Luật KB, CB năm 2023 còn bổ sung quy định bắt buộc cơ sở KB, CB phải tự đánh giá chất lượng KB, CB theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản do Bộ Y tế ban hành và phải cập nhật kết quả tự đánh giá lên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động KB, CB làm căn cứ cho việc kiểm tra, đánh giá, cũng như công khai thông tin chất lượng các cơ sở KB, CB; bổ sung quy định cơ sở KB, CB phải ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục tiêu từng bước liên thông kết quả KB, CB.


 
Về khả năng tiếp cận của người dân với dịch vụ KB, CB, Luật KB, CB năm 2023 thay đổi từ 4 tuyến chuyên môn thành 3 cấp chuyên môn; cho phép phòng khám đa khoa tư nhân tại các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được tổ chức giường lưu để theo dõi, điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ.
 
Phát triển hoạt động KB, CB từ xa, góp phần bao phủ sức khỏe toàn dân bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận của người bệnh với các dịch vụ y tế chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, nhất là với các bệnh ít nghiêm trọng, mạn tính cần chăm sóc lâu dài, thường xuyên.
 
Luật KB, CB năm 2023 còn bổ sung một số quy định về tài chính, như: Quy định cụ thể về tự chủ đối với cơ sở KB, CB Nhà nước, trong đó luật khẳng định: Cơ sở KB, CB Nhà nước được Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao (Điều 108).
 
Bổ sung quy định về các hình thức huy động nguồn lực, trong đó khẳng định cơ sở KB, CB được vay vốn để đầu tư công trình hạ tầng, thiết bị y tế; thuê, cho thuê tài sản, dịch vụ lâm sàng, dịch vụ cận lâm sàng, dịch vụ phi y tế, dịch vụ nhà thuốc, quản lý vận hành cơ sở KB, CB.
 
Luật quy định cụ thể các yếu tố hình thành giá dịch vụ KB, CB; giá KB, CB đối với cơ sở KB, CB Nhà nước bảo đảm tính đúng, tính đủ theo lộ trình do Chính phủ quy định để bù đắp chi phí thực hiện KB, CB và có tích lũy, trong đó Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá đối với dịch vụ KB, CB; Bộ Y tế quy định giá cụ thể cho người có thẻ bảo hiểm y tế và người không có thẻ bảo hiểm y tế đối với cơ sở KB, CB thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành khác quản lý; HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định giá cho người có thẻ bảo hiểm y tế và người không có thẻ bảo hiểm y tế đối với cơ sở KB, CB thuộc thẩm quyền quản lý; cơ sở KB, CB của Nhà nước được quyền tự quyết định giá KB, CB theo yêu cầu; cơ sở KB, CB tư nhân tự quyết định giá dịch vụ KB, CB tại cơ sở; các cơ sở KB, CB phải niêm yết công khai giá dịch vụ KB, CB.
 
Luật KB, CB số 15/2023/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2024 thay thế Luật KB, CB số 40/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14.

 


Sở Y tế Thanh Hóa

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.