THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Sở Tư pháp thực hiện công tác thẩm định tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí đánh giá xã Nông thôn mới nâng cao, tại xã Yên Trường, huyện Yên Định

Ngày tạo:  25/12/2023 17:02:52
Nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện tiêu chí Chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo điều kiện để UBND tỉnh xét công nhận nông thôn mới nâng cao cho xã Yên Trường, huyện Yên Định, ngày 21 tháng 12 năm 2023, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Yên Định có buổi là việc, đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trên địa bàn.

         Tham gia buổi làm việc, có các đồng chí đại diện phòng chuyên môn của Sở Tư pháp còn có đồng chí đại diện Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ huyện Yên Định và đại diện cấp ủy, chính quyền cũng như các đồng chí cán bộ phụ trách các chỉ tiêu.

        Tại Hội nghị đồng chí Phan Văn Đại - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật đã trao đổi những quy định của pháp luật về việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng như các điều kiện trong việc đánh giá tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong bộ tiêu chí đánh giá nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

        Trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Hạnh - Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Yên Định cho biết, trong nhiều năm nay đội ngũ cán bộ xã Yên Trường luôn cố gắng xây dựng chính quyền xã vững mạnh, đội ngũ cán bộ không có vi phạm, đảm bảo điều kiện về đội ngũ cán bộ trọng tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

          Đại diện phòng Tư pháp huyện Yên Định, đồng chí Đỗ Thị Minh, Phó Trưởng phòng cũng cho biết trong nhiều năm trở lại đây, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được cấp ủy đảng và chính quyền xã Yên Trường quan tâm thực hiện đầy đủ và đều được UBND huyện Yên Định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Yên Trường cũng thực hiện tốt các tiêu chí duy trì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao.

          Tại buổi làm việc đồng chí Lê Văn Thư - Bí thư xã Yên Trường đã báo cáo các nội dung mà địa phương đã triển khai đạt kết quả, trong đó đồng chí nhấn mạnh công tác chỉ đạo của Đảng ủy, UBND đối với công tác này, xã Yên Trường xác định việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có ý nghĩa quan trọng và là nhiệm vụ cần thiết của chính quyền, chính điều đó Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo, đưa nội dung này vào nghị quyết của Đảng ủy, đồng thời thường xuyên giao ban, đánh giá kết quả thực hiện. UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 03/02/2023 về việc phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Yên Trường năm 2023. Trên cơ sở ban hành kế hoạch, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến về chuẩn tiếp cận pháp luật và lồng ghép trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương. Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính đến người dân, tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng về chất lượng thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính, Chương trình thực hiện Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và kế hoạch thực hiện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. 

          Những kết quả đạt được của địa phương là cơ bản, các đồng chí tham dự buổi làm việc đã chỉ ra những kết quả cụ thể để minh chứng cho việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương Trong năm 2022 Ủy ban nhân dân xã Yên Trường đã được UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Yên Định). Xã đã thực hiện tốt việc duy trì các chỉ tiêu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Có 3/3 tiểu tiêu chí trong tiêu chí 16 tiếp cận pháp luật trong xây dựng xã nông mới nâng cao đảm bảo theo quy định.

        Trên địa bàn đang thực hiện nhiều mô hình hay trong đó nổi bật là Mô hình Câu lạc câu lạc bộ pháp luật học đường được thành lập từ tháng 9 năm 2022, hiện nay xã đang duy trì và hoạt động thường xuyên có hiệu quả. Định kỳ tháng 02 lần tuyên truyền phổ biến các Luật phòng chống Ma túy, Luật an toàn giao thông, Luật phòng chống bạo lực “Đặc biệt là bạo lực học đường”… kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong và ngoài nhà trường, nhất là kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, giáo dục giới tính… nhà trường. 

        Mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” được thành lập từ tháng 3 năm 2022 được duy trì và hoạt động có hiệu quả tại địa phương Định kỳ hàng tháng, hàng quý tổ chức sinh hoạt cho các hội viên và tuyên truyền những quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em để bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. 

       Mô hình “ Tổ liên gia an toàn PCCC”và “Điểm chữa cháy công cộng” được thành lập từ tháng 3/2023, được duy trì hoạt động và phát huy hiệu quả trong công tác PCCC và CNCH. Mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” được thành lập từ tháng 12/2023 được duy trì thường xuyên và hoạt động có hiệu quả. Mô hình “Tổ hòa giải điển hình thôn 2” được thành lập từ tháng 11/2022, hiện nay xã đang duy trì và hoạt động thường xuyên có hiệu quả, định kỳ hàng tháng, hàng quý tổ chức sinh hoạt cho các hòa giải viên và tuyên truyền những quyền lợi, trách nhiệm của hòa giải viên.

       Công tác tuyên truyền trong năm 2022 và 11 tháng đầu năm 2023 được thực hiện hiệu quả, UBND xã Yên Trường đã ban hành các Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với nội dung theo định hướng tuyên truyền của huyện và tuyên truyền các nội dung liên quan đến các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

            Đối với việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở cũng được quan tâm, trên địa bàn xã hiện có 06 tổ chòa giải trong năm 2022 và 11 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã có 02 vụ hòa giải và đã hòa giải thành. 

       Ủy ban nhân dân xã Yên Trường đã rà soát và lập danh sách các đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lýtheo quy định, đồng thời niêm yết Thông báo về trợ giúp pháp lý cũng như hướng dẫn nhân dân khi có nhu cầu liên hệ đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hoá để được hỗ trợ về pháp lý. Trong năm 2023 tổng số người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý có yêu cầu và được trợ giúp pháp lý là 04 người. 

        Tại buổi làm việc, các đồng chí cán bộ phụ trách tiêu chí của địa phương cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế nhất là sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nói chung, trong đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nói riêng chưa được chặt chẽ. Các quy định của pháp luật ởmột số chỉ tiêu tiếp cận pháp luật cònchung chung, khó đánh giá. Kinhphí bố trí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật còn khó khăn, hạn chế, chưa bố trí kinh phí riêng cho công tác hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

(hình ảnh buổi làm việc tại xã Yên Trường, huyện Yên Định về công tác xây dựng xã chuẩn tiếp cận pháp luật)

        Đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí Chuẩn tiếp cận pháp luật, đại diện Sở Tư pháp đã phát biểu ghi nhận những kết quả mà địa phương đạt được, đánh giá cao những cách làm sáng tạo, những mô hình hay ở cơ sở đồng thời đề nghị nhân rộng những mô hình này. Bên cạnh đó, đại diện Sở Tư pháp còn có những đề nghị với chính quyền xã Yên Trường cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong việc nâng cao vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, giữa các ngành, phân công cụ thể giữa các ngành trong việc xây  dựng và đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong quá trình đánh giácần liên kết với các tiêu chí có liên quan. Không ngừng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo tham mưu cho UBND trong công tác chỉ đạo xây dựng và đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo thẩm quyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân vềý nghĩa và tầm quan trọng của việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục duy trì câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở đủ mạnh để góp phần tuyên truyền hướng dẫn người dân sống tuân thủ pháp luật, xử lý đảm bảo trong công tác hòa giải đảm bảo an ninh trật tự xã hội, đảm bảo quyền lợi của người dân được thực hiện đầy đủ, thực hiện tốt các quy định của pháp luật trên địa bàn./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.