THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Xã Phùng Minh và xã Phùng Giáo huyện Ngọc Lặc làm tốt công tác xây dựng cấp xã đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày tạo:  27/12/2023 10:56:39
Thực hiện nhiệm vụ đánh giá công nhận Nông thôn mới theo đề nghị của Văn Phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, trên cơ sở nhiệm vụ phụ trách tiêu chí Chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí đánh giá Nông thôn mới, chiều ngày 26 tháng 12 năm 2023, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Ngọc Lặc để đánh giá mực độ hoàn thành tiêu chí Chuẩn tiếp cận pháp luật của Xã Phùng Minh và xã Phùng Giáo.

      Tại buổi làm việc có đại diện phòng chuyên môn Sở Tư pháp, Văn Phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện Ngọc Lặc, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ cũng như đại diện cấp ủy, chính quyền và cán bộ phụ trách tiêu chí của hai xã Phùng Minh và Phùng Giáo.

      Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phan Thị Hà - Phó chánh Văn Phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện Ngọc Lặc cho biết, chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Lặc đang phấn đấu xây dựng Huyện Nông thôn mới trong năm 2024, đối với 2 xã Phùng Minh và Phùng Giáo trong thời gian qua luôn được quan tâm chỉ đạo và đến nay đã hoàn thành các tiêu chí đảm bảo các điều kiện để cấp có thẩm quyền công nhận nông thôn mới cho các đơn vị, thực hiện tốt các tiêu chí đã giúp cho hai địa phương có sự thay đổi mạnh mẽ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Toàn cảnh buổi kiểm tra, đánh giá các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật

     Đồng chí Vũ Thị Hà - Trưởng phòng Tư pháp cho biết, trong những năm qua thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, hai xã Phùng Minh và Phùng Giáo đã quan tâm chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, đảm bảo quyền lợi của cá nhân và tổ chức trên địa bàn nên nhiều năm hai xã đều được Chủ tịch UBND huyện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và dự kiến năm 2023, với kết quả đã triển khai và được đánh giá cao thì hai xã tiếp tục sẽ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

       Đại diện Phòng Nội vụ huyện Ngọc Lặc cho biết thêm hai xã trong nhiều năm qua đội ngũ cán bộ, công chức đều cố gắng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cán bộ bị xử lý kỷ luật, đối với cấp ủy đảng và chính quyền luôn được cấp trên đánh giá cao và cũng thường xuyên được sếp thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

       Đối với UBND xã Phùng Giáo, đồng chí Lê Văn Nguyên - Chủ tịch UBND xã cho biết trong nhiều năm qua xã xác định xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy và chính quyền, hướng tới mục tiêu đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người dân theo đúng quy định của pháp luật nên thường xuyên có những chỉ đạo thực hiện và kết quả triển khai được đánh giá hiệu quả, kết quả cụ thể như: Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí. Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 91,5/100 điểm. Trong nhiều năm, Ủy ban nhân dân xã Phùng Giáo không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

       Tuy kết quả đạt được là cơ bản xong đồng chí Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo cũng thẳng thắn chỉ ra, địa phương vẫn còn những tồn tại như: Cán bộ phụ trách các tiêu chí còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác dẫn đến không có nhiều thời gian hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận có liên quan. Một số bộ phận liên quan chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, coi nhiệm vụ này là của công chức tư pháp - hộ tịch nên chưa vào cuộc quyết liệt. Công tác phối hợp giữa các bộ phận, các ngành trong triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hiệu quả chưa thật cao. Công tác hướng dẫn, đôn đốc của cán bộ Tư pháp - hộ tịch đối với cán bộ phụ trách các tiêu chí đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời. Công tác quán triệt, thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa và thống nhất nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này vẫn chưa được liên tục.

      Tại buổi làm việc với UBND xã Phùng Minh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã đạt được là cơ bản, có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, sự phối hợp triển khai của các bộ phận như Công an, Mặt trận, Phụ nữ, Nông dân, Đoàn thanh niên... giúp cho công tác này đáp ứng được nhiệm vụ chính trị cũng như nhu cầu của nhân dân trên địa bàn, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ những mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật. Đặc biệt là đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ,công chức trong thực thi công vụ; cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân và để đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

       Kết quả cụ thể của xã Phùng Minh đạt được, sổ chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí; Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 90,5/100 điểm; Trong nhiều năm xã Phùng Minh không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

       Sau khi nghe báo cáo đánh giá của đại diện các phòng chuyên môn huyện Ngọc Lặc, lãnh đạo chính quyền hai xã, cũng như ý kiến của cán bộ chuyên môn phụ trách tiêu, đại diện Sở Tư pháp đã đánh giá cao kết quả hai xã đạt được trong công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời đồng chí cũng đã đề xuất hai xã quan tâm triển khi các nhiệm vụ để đảm bảo các quy định của pháp luật được thực hiện đầy đủ và có hiệu quả cao hơn nữa, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của nhân dan theo đúng quy định của pháp luật.

          Đồng chí đã đề nghị UBND xã Phùng Minh và UBND xã Phùng Giáo tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua đó thực hiện tốt công tác đánh giá xã đạt chuẩn TCPL góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch của UBND xã đề ra, chú trọng công tác lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền, phát huy hiệu quả sự tham gia tích cực của MTTQ các đoàn thể trong công tác xây dựng xã đạt chuẩn TCPL; thường xuyên cập nhật các thông tin, chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến xây dựng xã đạt chuẩn TCPL.

          Với những kết quả đạt được của hai xã Phùng Minh và Phùng Giáo trong công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nói riêng và xây dựng nông thôn mới nói chung đã làm cho hai địa phương này có sự phát triển mạnh mẽ, giúp cho chính quyền vững mạnh, đời sống của nhân dân được nâng cao về các giá trị vật chất cũng như tinh thần, qua đây hướng tới kết quả xây dựng thành công xã nông thôn mới và cùng các đơn vị trên địa bàn huyện xây dựng thành công huyện Ngọc Lặc đạt chuẩn huyện Nông thôn mới trong thời gian tới./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.