THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức, khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân ở cơ sở trên địa bàn xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc

Ngày tạo:  09/04/2024 15:59:25
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 24/01/2024 của giám đốc Sở Tư pháp về nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. Ngày 09 tháng 04 năm 2024, Sở Tư pháp Thanh Hóa phối hợp cùng Phòng Tư pháp huyện Ngọc Lặc, UBND xã Minh Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức, khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân ở cơ sở trên địa bàn xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc.

      Tại xã Minh Sơn, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tuyên truyền cho 210 đại biểu tham dự là lãnh đạo UBND xã; đại diện Ủy ban MTTQ xã; đại diện Công an xã; cán bộ Tư pháp hộ tịch, Văn phòng - thống kê, Kế toán - Ngân sách, Văn hóa, Chính sách - Xã hội; Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, trưởng các tổ chức đoàn thể ở cơ sở: Mặt trận tổ quốc, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hòa giải viên và đại diện nhân dân là những người có uy tín. Hội nghị tuyên truyền các nội dung về các quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT- BTP ngày 15/11/2022 hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg), Kỹ năng, nghiệp vụ về Phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ về Hòa giải ở cơ sở,pháp luật liên quan đến Hòa giải ở cơ sở; Pháp luật về Trợ giúp pháp lý...

           Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Xuân Hồng – Phó chủ tịch UBND xã đã nhấn mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân nói chung và người dân xã Minh Sơn chúng ta nói riêng là một chủ trương lớn trong chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Mục tiêu của xã nhà là xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm thúc đẩy thi hành pháp luật hiệu quả, hướng tới môi trường pháp lý tiến bộ tại cấp cơ sở, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, người dân được thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật. Qua đó bảo đảm tính nghiêm minh, tính gương mẫu, thượng tôn pháp luật trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội của chính quyền cấp xã, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp hành chính gần dân nhất, hiểu dân nhất để phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Từ kết quả đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm, chính quyền cấp xã sẽ có điều kiện nhận diện tổng thể, toàn diện, kịp thời những mặt được, mặt còn hạn chế, khó khăn trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Đây là cơ sở giúp chính quyền cấp xã có giải pháp khắc phục, xử lý kịp thời, phù hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong hoạt động của chính quyền cấp xã; thúc đẩy thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Toàn cảnh hội nghị 

         Đồng chí Phan Văn Đại - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật tỉnh truyền đạt một số nội dung cơ bản của các quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua việc tuyên truyền các quy định đã giúp các đại biểu là những người đại diện cho người dân trên địa bàn xã hiểu được việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật mang một ý nghĩa quan trong đối với công tác quản lý nhà nước. Thông qua việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các tổ chức, cá nhân sẽ được bảo đảm thực hiện quyền của mình theo luật định.

Đ/c: Phan Văn Đại - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật tỉnh

            Tiếp đến, chiều cùng ngày đồng chí Cao Văn Phương – Chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã truyền đạt một số kỹ năng, nghiệp vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ về Hòa giải ở cơ sở. Đây chính là những kỹ năng giúp các đại biểu là người đứng đầu các thôn, các tổ hòa giải, các trưởng đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Với chuyên đề thứ ba, chuyên đề về giới thiệu Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản có liên quan đã tuyên truyền, giới thiệu hoạt động Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Theo đó đã giới thiệu đối tượng được trợ giúp pháp lý, quyền của người được trợ giúp pháp lý và cách thức liên hệ với Trung tâm Trợ giúp pháp lý và các Chi nhánh trợ giúp pháp lý.

Đ/c: Cao Văn Phương - Báo cáo viên pháp luật tỉnh

          Qua đây, tại hội nghị đã tuyên truyền cho người dân ở cơ sở trên địa bàn xã Minh Sơn nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật. Từ đó, góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn./.


Dương Minh
Nguồn tin: Phòng PBGDPL

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.