THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BAN DÂN TỘC
   

Sở Tư pháp triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Ngày tạo:  20/04/2024 12:31:28
Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 06 tháng 2 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 73/KH-STP của Sở Tư pháp về triển khai công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024. Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

      Tại Trung tâm Hội nghị huyện Thiệu Hóa, Hội nghị đã tập huấn cho 325 đại biểu được mời là đại diện Lãnh đạo UBND huyện; công chức Phòng Tư pháp huyện; Đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trong huyện; Tổ trưởng, tổ phó và các hòa giải viên của các Tổ hòa giải trên địa bàn huyện. 

         Hội nghị đã triển khai tập huấn những nội dung về Luật Hòa giải ở cơ sở và kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; pháp luật về Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình một số quy định về quyền dân sự chính trị, quyền con người, các văn bản pháp luật có liên quan. Cũng tại Hội nghị đã triển khai tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VneID, Call Centrer.

          Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục phật luật huyện đã phát biểu khai mạc Hội nghị đồng thời nhấn mạnh: Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Thiệu Hóa những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc trong Nhân dân. Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở, tạo điều kiện để phát huy năng lực của từng hòa giải viên trong công tác hòa giải ở cơ sở. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu – Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục phật luật huyện

         Với chuyên đề về các quy định của Luật Hòa giải cơ sở; Kỹ năng trong việc thực hiện vụ việc hòa giải ở cơ sở, đồng chí Phan Văn Đại - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật tỉnh đã làm rõ những nội dung của Luật hòa giải cơ sở năm 2013 cũng như các văn bản hướng dẫn, những quy định của pháp luật về hòa giải viên, nguyên tắc trong hòa giải, những phạm vi tiến hành hòa giải. 

       Báo cáo viên đã lấy các tình huống thực tiễn cụ thể để các hòa giải viên tham dự Hội nghị được đưa ra những ý kiến phân tích tình huống, những cách xử lý tình huống. Qua đó, Báo cáo viên khéo léo lồng ghép, phân tích, trình bày chuyên sâu các kỹ năng thực hiện hòa giải trong đó nhấn mạnh các kỹ năng tìm hiểu vụ việc, xử lý thông tin, lắng nghe, nắm bắt tâm lý đối tượng, kỹ năng chủ trì hội nghị, kỹ năng về thiết lập biên bản… những kỹ năng cần thiết cho hòa giải viên, giúp hòa giải viên thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi. Báo cáo viên đã lưu ý các hòa giải viên khi thực hiện công tác hòa giải cần đảm bảo tuân thủ pháp luật và thực hiện theo đúng các quy định về đạo đức, phong tục tập quán của cộng đồng. 

Toàn cảnh Hội nghị

      Tiếp đến, chiều cùng ngày, đồng chí Cao Văn Phương - báo cáo viên pháp luật thuộc Sở Tư pháp đã trình bày chuyên sâu các quy định của pháp luật về các giao dịch dân sự, các quy định đối với hợp đồng, những mâu thuẫn phát sinh trong các quan hệ dân sự và cách thức giải quyết các nội dung đó theo đúng quy định của pháp luật về dân sự. Đồng chí cũng phân tích rất rõ các nội dung pháp luật về hôn nhân gia đình, về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, quyền dân sự, chính trị, trong đó đồng chí đã chỉ rõ các quy định về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội ban hành năm 2022 và sẽ có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh các điểm mới giữa quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 so với Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007, việc triển khai luật trong thực tiễn là hết sức quan trọng, đảm bảo quyền con người, đồng thời bảo vệ các đối tượng yếu thế ngay trong chính từng gia đình, đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ mà Luật phòng chống bạo lực gia đình.

Đồng chí Cao Văn Phương - báo cáo viên pháp luật thuộc Sở Tư pháp

      Ngoài ra, báo cáo viên đi sâu vào nội dung về thừa kế, cũng như các nội dung liên quan đến mối quan hệ trong gia đình. Những quy định pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình luôn gắn chặt với đời sống tại cơ sở nên đồng chí đã lưu ý các đại biểu khi áp dụng các quy định của pháp luật hết sức linh hoạt, đảm bảo sự hài hòa và tôn trọng nguyên tắc tự quyết của các bên tranh chấp.

         Tại Hội nghị cũng đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận những tình huống thực tế, trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình trực tiếp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. 

            Cuối Hội nghị Báo cáo viên pháp luật đã triển khai tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VneID, Call Centrer đến với toàn Hội nghị, cung cấp số Hotline: 190000368 đến với 325 đại biểu tham dự.

          Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên trên địa bàn huyện Thiệu Hóa được Sở Tư pháp tổ chức trong thời gian 01 ngày, với nhiều nội dung đưa ra và được truyền tải đến các đại biểu đã giúp hội nghị thành công tốt đẹp, góp phần cùng chính quyền các cấp xây dựng huyện Thiệu Hóa ngày càng giàu mạnh, an toàn, ổn định và nhân dân có đời sống hạnh phúc./.


Dương Minh
Nguồn tin: Phòng PBGDPL

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.