THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH
   
SỰ KIỆN PHÁP LUẬT
Tình huống nổi bật

Tuổi trẻ Quảng Xương ra quân khởi động Tháng thanh niên năm 2024

Chiều ngày 28/2/2024, BTV huyện đoàn Quảng Xương tổ chức khởi động tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề: “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2024).

Hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại thành phố Sầm Sơn

Tin cơ sở  01-02-2024

Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong thời gian qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2024

Căn cứ kế hoạch số 779 về Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2021 – 2025. Mới đây, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ THÀNH PHỐ THANH HÓA NĂM 2024

Thực hiện kế hoạch số 41 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024. Mới đây, UBND thành phố Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Trao đổi về pháp luật: Một vài suy nghĩ về quy định "tên khai sinh" trong Luật Căn cước năm 2023.

Luật căn cước được Quốc Hội ban hành vào ngày 27/11/2023, quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Một số điều cần biết về Thừa phát lại

I. Khái niệm "Thừa phát lại " Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (sau đây viết tắt là Nghị định 08/2020/NĐ-CP), Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

Một số giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở 2013

Đánh giá về kết quả qua 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có thể nhận thấy công tác này đã đạt được nhiều kết quả tích cực như:

Một số bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện các quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, trong 10 năm qua các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận trên 45.654 vụ việc. Kết quả đã hòa giải thành là 38.860 vụ việc; đạt trên 85% (trong đó có nhiều đơn vị tỉ lệ hòa giải thành cao trên 90% như: Nga Sơn, Quan Hóa, Bỉm Sơn, Triệu Sơn, Lang Chánh, Mường Lát, Như Thanh, Nông Cống, Quan Sơn, Đông Sơn…).

Hình thức tổ chức và điều kiện cấp giấy phép hoạt động chung đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Từ ngày 01/01/2024, việc thực hiện đăng ký hành nghề khám chữa bệnh được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và điều kiện cấp giấy phép hoạt động chung đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:

Một số quy định mới về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Một số điểm mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Ngày 9/1/2023, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KB, CB) số 15/2023/QH15. Luật KB, CB mới bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; tính thống nhất, đồng bộ; tính khả thi... phù hợp với chuẩn mực pháp luật quốc tế về KB, CB và bình đẳng giới.

Thanh Hóa tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày 23 tháng 3 năm 2023 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Tìm hiểu về Luật Nhà ở năm 2023

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 được Quốc hội Khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

So sánh quy định về Thu hồi đất, trưng dung đất của Luật Đất đai năm 2024 với Luật Đất đai năm 2013

Tại phiên họp bất thường ngày 18/1/2024, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi),. Luật Đất đai sửa đổi vừa được thông qua gồm 16 chương, 260 điều chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Luật Đất đai vừa được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới, nổi bật được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Các nội dung sửa đổi bổi sung liên quan đến Thu hồi đát, trưng dung đất được quy định tại chương VI Luật Đất đai 2024 (gồm 13 điều từ điều 78 đến Điều 90)

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 2 luật vừa được thông qua

Sáng 19/2, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội, từ ngày 01/7/2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Mô hình “Tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VNeID, Call Center

Thực hiện Công văn số 4043/CV-TCTTKĐA ngày 13/6/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về việc triển khai mô hình điểm nhằm đẩy mạnh việc triển khai Đề án 06, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 13/12/2023 triển khai các mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Mô hình “Tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VNeID, Call Center ” là một trong 11 mô hình thuộc nhóm tiện ích phục vụ công dân số.

Thanh Hóa chỉ đạo chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 19 tháng 02 năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024

Ngày 21/02/2024 UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có chỉ đạo và ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh.

Thanh Hóa chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Ngày 19 tháng 02 năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.