THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN TRIỆU SƠN
   

# Thông tin văn bản, tài liệu
1 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Số hiệu: 117/2020/NĐ-CP  |  Chủ đề: Pháp luật về phòng, chống dịch bệnh  |   Lĩnh vực: Thể thao - Y tế  |   Ngày ban hành: 27/09/2020  |   Đơn vị:UBND huyện Triệu Sơn