THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH
   
SỰ KIỆN PHÁP LUẬT
Tình huống nổi bật

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa Nguyễn Văn Biện kiểm tra công tác phát triển làng nghề tại xã Tân Châu

Sáng ngày 9/8/2022, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã kiểm tra công tác phát triển làng nghề tại xã Tân Châu. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Hoàng Trọng Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Đỗ Thế Bằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Xuân Lai, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn liên quan.

Quảng Xương tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

Chiều ngày 02/8/2022, UBND huyện Quảng Xương phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Luật biên phòng Việt Nam năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam

Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn thành phố Sầm Sơn

Ngày 29/7/2022, UBND thành phố Sầm Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Đồn biên phòng Sầm Sơn tổ chức hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 26 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 09 Luật). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022.

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM NĂM 2020

Ngày 11/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Ngày 25/11/2020, Chủ tịch nước có Lệnh số 11/2020/L-CTN công bố Luật.

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

Ngày 30/3/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma tuý (Luật số 73/2021/QH14), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 18 tháng 5 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 587/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. Để triển khai Quyết định của Thủ tướng chính phủ và Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 qua đó đảm bảo cho Phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt được kết quả toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, ngày 30 tháng 6 năm 2022 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.

UBND phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền Phòng, chống tai nạn đuối nước, Luật An toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn.

UBND phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền Phòng, chống tai nạn đuối nước, Luật An toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn