THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Ký hiệu 13987/UBND-KSTTHCNC
Trích yếu Giao thẩm định đề cương và dự toán chi tiết Dự án“Số hoá dữ liệu hộ tịch tại 3 huyện Quảng Xương, Thọ Xuân, Bá Thước”
Loại Công văn
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày ban hành 21/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức danh người ký PCVP
Trạng thái Còn hiệu lực
File đính kèm

   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.

Văn bản liên quan