THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Công tác tuyên truyền góp phần hiệu quả đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉn Thanh Hóa

Thực hiện chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông”.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025; các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND tỉnh về bảo đảm trật tự ATGT gắn với phòng chống dịch covid -19. Công tác đảm bảo trật tự ATGT đã được các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong tỉnh tổ chức triển khai quyết liệt, trách nhiệm vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Chín tháng đầu năm 2022 các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể và các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT gắn với phòng chống dịch Covid-19 theo các chỉ đạo của Chính phủ, UBATGTQG và của UBND tỉnh; Ngành Công an, Ngành GTVT và các địa phương đã tổ chức ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT năm 2022 với mục tiêu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông ngay từ đầu năm. Công tác tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT được triển khai sâu rộng góp phần giảm các vi phạm trật tự ATGT (giảm 839 trường hợp vi phạm so với cùng kỳ 2021). Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, sửa chữa; các tuyến giao thông đô thị được tổ chức phân luồng hợp lý; hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được tăng cường; đặc biệt là tiếp tục kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn, xử lý vi phạm quá khổ, quá tải trọng và các vi phạm là nguyên nhân chính xảy ra tai nạn giao thông; các kế hoạch, phương án đảm bảo ATGT trong dịp lễ, tết được thực hiện hiệu quả đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thuận tiện; công tác đảm bảo giao thông đường sắt, đường thủy được chú trọng; trách nhiệm của người thực thi công vụ, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân được nâng cao; tai nạn giao thông giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2021 (giảm 23 vụ, giảm 04 người chết và giảm 03 người bị thương); tai nạn giao thông đường thủy và ùn tắc giao thông không xảy ra.

Có được kết quả đó do nhiều hoạt động mang lại như Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện; Công tác đào tạo, sát hạch, đăng ký, đăng kiểm phương tiện; Tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm... trong đó phải kể đến hiệu quả từ hoạt động tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Hoạt động tuyên truyền đã được quan tâm và thực hiện đồng bộ với nhiều cơ quan và địa phương tham gia

- Ban ATGT tỉnh: Đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT năm 2022 gắn với phòng chống dịch Covid-19. Phối hợp thực hiện tuyên truyền với các đơn vị truyền thông; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các báo phát thông điệp ATGT dịp do Ủy ban ATGT Quốc gia cung cấp; thực hiện treo 30 băng rôn tuyên truyền bảo đảm ATGT trên các tuyến phố của TP Thanh Hóa; đã in ấn, cấp phát 214.938 tờ rơi, 3.200 áp phích, 1.650 cuốn Nghị định 123/2021/NĐCP ngày 28/12/2021 về bổ sung, sửa đổi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT đường bộ, đường sắt; 3.000 cuốn cẩm nang quy định về tải trọng xe; 5.221 cuốn cẩm nang phòng chống tao nạn giao thông do uống rượu, bia; đã tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền ATGT cho 130 cán bộ các ngành 6 thành viên, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố; đã chỉ đạo Ban ATGT các địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định khi tham gia giao thông; đảm bảo lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT; phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và triền khai Kế hoạch số 87/KHPH-BATGT-CAT ngày 22/7/2022 về tuyên truyền, phổ biến, giao dục pháp luật và vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT giao đoạn 2022 đến 2025; phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền chấp hành pháp luật trật tự ATGT ở trường học trong giờ chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần; Trong hoạt động xã hội ban ATGT tỉnh đã phối hợp với Uỷ ban ATGT Quốc gia, Quỹ Nhân ái Toyota Việt Nam tài trợ học bổng cho 09 học sinh lớp 01 trong 5 năm, mỗi năm 01 học sinh được tài trợ 9 triệu đồng. 

- Công an tỉnh: Đã có Kế hoạch số 98/KH-CAT-PC08 ngày 9/3/2022 về Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT năm 2022; chỉ đạo lực lượng CSGT, CSTT toàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí, truyền thông, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT trê các phương tiện truyền thông; đã phối hợp với Báo Thanh Hoá, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền ATGT cho 1.720 giáo viên và học sinh; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức cho 5.803 chủ phương tiện, chủ mỏ và học sinh các trường ký cam kết chấp hành pháp luật trật tự ATGT; tổ chức cho 200 hộ dân ký cam kết chấp hành pháp luật trật tự ATGT đường thuỷ nội địa; phối hợp với Công an các huyện tổ chức 100 buổi tuyên truyền tại các địa phương về chấp hành các quy định về ATGT đường thuỷ nội địa. Đã xây dựng 19 phóng sự, hơn 655 tin, bài tuyên truyền về các đợt cao điểm; biên tập 12 bản tin ATGT để Công an cấp huyện tuyên truyền trên 13 nghìn lượt trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. 

- Sở GTVT: Đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy, đường sắt, hiệp hội vận tải ô tô Thanh Hóa phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện các qui định và điều kiện kinh doanh vận tải, phòng chống tác hại của rượu bia, thực hiện các khuyến cáo phòng chống dịch covid-19 trong hoạt động vận tải; tuyên truyền thực hiện Quy định trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; tuyên truyền quy định về cấp giấy phép lái xe, cấp phù hiệu cho các xe vận tải; tuyên truyền đảm bảo an toàn đối với hoạt động bến thủy nội địa, vận tải khách trên đường thủy nội địa; vận động các doanh nghiệp, chủ phương tiện chấp hành nghiêm qui định trong hoạt động đường thủy nội địa.

 Lực lượng Thanh tra GTVT đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đưa các tin, bài trên chuyên mục “ATGT 24h” về kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải, xe hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có phương tiện ô tô chở vật liệu cắt bỏ thành thùng không tái cơi, nới để chở quá tải. Qua công tác xử lý vi phạm hành chính đã kết hợp nhắc nhở, tuyên truyền chỉ rõ lỗi vi phạm cho 307 lượt các tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả xử lý vi phạm tại đơn vị. Đã phối hợp với Ban quản lý bến xe trên địa bàn thành phố Thanh Hoá tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái xe không tự ý nâng giá vé, không chở quá số người qui định, thông tin đầy đủ lịch trình đi, đến tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện. 

- Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các báo:

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Kế hoạch số 196/KH-STTTT ngày 11/02/2022 về thông tin tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 gắn với phòng chống dịch Covid-19; chủ trì tổ chức Triển lãm trưng bày ảnh, tranh tuyên truyền cổ động về công tác ATGT năm 2022 tại huyện Vĩnh Lộc.

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, dành thời lượng thông tin, tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT; tăng cường tuyên truyền trong dịp cao điểm, lễ, tết; trong 6 tháng năm 2022 các cơ quan báo chí đã đưa 200 tin bài, Đài Phát thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đã phát trên 2250 tin bài, Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn đã đưa 3000 tin bài về trật tự ATGT. 

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã dành thời lượng đưa các tin, bài, phóng sự về tình hình trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không; phát thông điệp, khuyến cáo nguy cơ xảy ra TNGT trong các bản tin thời sự và chuyên mục “ATGT 24 giờ”. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh:

Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền ATGT đến các trường học, các cơ sở đào tạo; tuyên truyền, hướng dẫn đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ATGT gắn với phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền các nguyên nhân dẫn đến TNGT để học sinh phòng tránh; 100% các trường mầm non, các cấp học đã thực hiện treo băng zôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền hướng dẫn thực hiện pháp luật trật tự ATGT trong khu vực trường học; tổ chức quán triệt giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe đạp điện; duy trì và phát huy hiệu quả đội xung kích về ATGT trong các trường; đẩy mạnh phong trào “Cổng trường tự quản ATGT”; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đã tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; kết quả cuộc thi trong năm học 2021 – 2022 đã đạt được 02 giải Nhì, 06 giải Ba và 24 giải Khuyến khích. Các nhà trường đã thực hiện việc xử lý vi phạm trật tự ATGT do cơ quan công an cung cấp, đưa kết quả thực hiện ATGT vào tiêu chí đánh giá thi đua cuối học kỳ, cuối năm học. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay 100% các cơ sở giáo dục đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, giao viên, học sinh ký cam kết thực hiện các nội dung về tham gia giao thông an toàn; Đã phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tình nguyện đảm bảo trật tự ATGT. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp bộ đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia đảm bảo trật tự ATGT năm 2022 gắn với phòng chống dịch Covid-19; 100% các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, củng cố thành lập các mô hình, đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự ATGT; đã tổ chức 70 cuộc diễu hành tuyên truyền pháp luật ATGT gắn với phòng chống dịch Covid-19 thu hút 7.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; cấp phát tờ rơi, ấn phẩm tuyên truyền thực hiện các quy định khi tham gia giao thông; treo 700 băng zôn, khẩu hiệu; lắp đặt 100 mô hình hướng dẫn giao thông trên các tuyến giao 8 thông có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao; xây dựng mới các mô hình cổng trường ATGT. 

- Các ngành thành viên khác, Ban ATGT các huyện, thị xã, TP: Đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền đến xã, phường, khu dân cư, các hộ gia đình, đoàn viên, hội viên về pháp luật trật tự ATGT với Chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn đã tích cực phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; trong đó, đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân tham gia giao thông an toàn; tuyên truyền vận động người dân ven các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự ATGT.

Từ các hoạt động tuyên truyền đã mang lại kết quả to lớn, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, qua đó người dân tự giác thực hiện và tuân thủ các quy định trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, làm giảm thiểu rủi ro, củng cố và xây dựng cuộc sống bình yên và hạnh phúc, cùng chung tay xây dựng một xã hội an toàn chính là mục tiêu hướng tới của cả chính quyền và người dân để người dân thực sự được hưởng thụ những giá trị của bình yên và hạnh phúc. 

Đảm bảo cho chủ đề chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông” tiếp tục được lan tỏa trong cả năm 2020 và những năm tiếp theo thì công tác tuyên truyền cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và ngay cả thuộc trách nhiệm của mỗi người dân./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.