THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

THÀNH PHỐ THANH HÓA TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ SỐ HÓA HỒ SƠ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Sáng ngày 22/10/2022, UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; quy trình thực hiện chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung, phần mềm đăng ký khai sinh điện tử, thu phí và lệ phí trực tuyến. Đồng chí Trịnh Huy Triều- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tập huấn có lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đại diện các phòng chuyên môn; chuyên viên các phòng chuyên môn; lãnh đạo, viên chức tiếp nhận hồ sơ, viên chức tổ cấp chứng nhận chi nhánh Văn phòng địa chính đất đai thành phố Thanh Hóa; cán bộ Bộ phận một cửa thành phố; công chức địa chính - xây dưng UBND phường, xã thuộc UBND thành phố.

Đồng chí Trịnh Huy Triều - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức đã được nghe báo cáo viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn quy trình số hóa, cách tạo tài khoản dịch vụ công cho công dân bằng thuê bao di động hoặc tài khoản định danh điện tử; thu thập, xóa dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính;  ký số các thành phần hồ sơ; lưu trữ dữ liệu điện tử hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ và thủ tục thanh toán trực tuyến, cách nộp trực tuyến và trực tiếp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; thông tin các phần mềm ứng dụng tiện ích liên quan đến cổng dịch vụ công, ứng dụng phần mềm hệ thống dịch vụ công trên Zalo; các bước kiểm tra tài khoản dịch vụ công, cách thức thực hiện thu phí và lệ phí trực tuyến đối với dịch vụ vông mức độ 3, mức độ 4… Bên cạnh đó, các cán bộ, công chức, viên chức cũng đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình công tác.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.  

Mục đích của việc số hóa kết quả giải quyết TTHC là để lưu trữ, bảo quản, khai thác sử dụng hiệu quả nhất; đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền số của tỉnh.

 

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước.

 


Kim Dung
Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.