THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Giới thiệu một số nội dung Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị tổng kết 10 năm Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022

Ngày 24 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường 25B - Trung tâm Hội nghị tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022, tại Hội nghị này dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 23/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 05/10/2022 Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày 24 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường 25B - Trung tâm Hội nghị tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022, tại Hội nghị này dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Đồng chí đã có bài phát biểu hết sức quan trọng vừa đánh giá, ghi nhận và tuyên dương công tác Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh 10 năm qua đồng thời đồng chí đã có chỉ đạo để công tác này tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới.  

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã thay mặt UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đồng chí tham dự Hội nghị và chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Đồng chí đã đánh giá: 

Có thể khẳng định trong 10 năm qua việc quán triệt, thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo; nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu thực tiễn của người dân trên địa bàn tỉnh.

Các cấp, các ngành đã quan tâm, nâng cao vị trí, vai trò của công tác PBGDPL, xác định công tác PBGDPL là một trong những nội dung của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Chú trọng đến công tác xây dựng văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với việc tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả; khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Hiệu quả của công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật.

Qua 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, Ngày Pháp luật đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực thi pháp luật trong các cơ quan, địa phương, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội của toàn dân. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; đưa thanh hóa từ một tỉnh nghèo trở thành "một cực tăng trưởng mới," cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành "tứ giác phát triển" ở phía Bắc của Tổ quốc. Giai đoạn 2012-2022, mặt dù trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là sự tác động tiêu cực từ việc xoay trục chính sách, chiến trang thương mại của các nước lớn, thiên tại, dịch bệnh, đặc biệt là dịch covid-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội; song, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn giữ vững ổn định và tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả. Năm 2022, kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi và tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP ước đạt 14,24%, đứng thứ 6 cả nước (sau Bắc Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang và Đà Nẵng; xếp trên Hải Phòng 12,06%, Quảng Ninh 10,12%, Hà Nội 9,69%); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và có bước tăng trưởng mạnh; thu ngân sách nhà nước ước đạt 39.325 tỷ đồng, vượt dự toán 33%, tăng 56% so cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 4.404 triệu USD, bằng 77,3% kế hoạch, tăng 11,7% so cùng kỳ; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 103.340 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch, tăng 2,6% so với cùng kỳ; phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực. Văn hóa – xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả nổi bật; các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân được nâng lên. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đạt được những kết quả trên, có sự đóng góp không nhỏ của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Thay mặt UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thi đã biểu dương những nỗ lực, thành tích của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện Luật PBGDPL, Ngày Pháp luật. Đồng chí đã hoan nghênh Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật PBGDPL, Ngày Pháp luật trong những năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí đánh giá công tác PBGDPL còn một số hạn chế như:

- Một số sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo sát sao trong thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, có lúc, có nơi còn hình thức, thiếu chủ động, không thường xuyên, chưa hiệu quả. 

- Đội ngũ tham mưu công tác PBGDPL ở một số cơ quan, đơn vị địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tuyên truyền, PBGDPL theo ngành, lĩnh vực tới đối tượng quản lý. 

- Hình thức, phương pháp, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin và nội dung PBGDPL mặc dù đã có sự quan tâm, đổi mới song chưa thực sự chuyển biến mạnh mẽ.

- Kinh phí, trang thiết bị bố trí cho công tác PBGDPL còn hạn chế, nhất là ở cấp huyện, cấp xã. 

Đồng chí nhấn mạnh:

Trong công cuộc đổi mới đất nước, tỉnh Thanh Hóa đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía bắc. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, trong đó một khâu quan trọng là nâng cao chất lượng công tác PBGDPL. Với tinh thần đó, hôm nay, chúng ta trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và hưởng ứng Ngày Pháp luật, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Ngày Pháp luật thực sự thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả, Đồng chí Nguyễn Văn Thi đã chỉ đạo Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệu quả Luật PBGDPL, Ngày Pháp luật; trong đó tập trung vào một số nội dung sau đây:

- Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, hưởng ứng Ngày Pháp luật để phục vụ đắc lực hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong công tác PBGDPL.

- Thứ hai, tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; cần tăng cường công tác phối hợp, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PBGDPL; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng, tổ chức chính trị trong sạch vững mạnh.

- Thứ ba, tăng cường hơn nữa việc triển khai, hướng dẫn thi hành các quy định của pháp luật, để các Luật được ban hành sớm đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật để mọi người dân tin tưởng, noi theo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ.  

- Thứ tư, có giải pháp hữu hiệu để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, coi đây là khâu đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật, là mục tiêu quan trọng nhất của công tác PBGDPL. Để mỗi người dân cần chủ động hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật vì lợi ích của mình và cộng đồng.

- Thứ năm, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Đổi mới hình thức, nội dung PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Các cấp, các ngành quan tâm, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL.

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; trong thời gian tới đồng chí đã đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục nỗ lực, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để công tác tuyên truyền, PBGDPL trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến rõ nét hơn, với những kết quả thiết thực hơn, hiệu quả hơn; tiếp tục góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa tới công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đây không chỉ là nguồn động viên mà còn là tinh thần chỉ đạo để công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên đia bàn tỉnh đạt được kết quả cao hơn nữa, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.