THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành Tư pháp Thanh Hóa năm 2022

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022. trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành Tư pháp Thanh Hóa năm 2022.

Cuộc thi được triển khai và tổ chức trong tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2022, bằng hình thức bài thi viết cho đội ngũ công chức, viên chức đang công tác trong Ngành Tư pháp Thanh Hóa. Sau một thời gian tổ chức Cuộc thi, ngày 8 tháng 11 năm 2022, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành Tư pháp Thanh Hóa năm 2022.

Đ/c Bùi Đình Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị Tổng kết có đồng chí Bùi Đình Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị, có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo các Phòng đơn vị thuộc Sở, Lãnh đạo Phòng Tư pháp của 27 huyện, thị xã, thành phố, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và 23 thí sinh đại diện cho các thí sinh tham dự Cuộc thi về dự Hội nghị, ngoài ra Hội nghị còn có sự tham gia của các phóng viên Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Pháp luật Việt Nam dự và đưa tin.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Viên đã nêu quy định của pháp luật về ngày 9 tháng 11 cách đây 10 năm, được chính thức công bố là Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó đến nay, Ngày Pháp luật  đã trở nên gần gũi, thân thuộc với mỗi cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp Thanh Hóa.

Đồng chí đã phát biểu: Để tạo điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi  “Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành Tư pháp Thanh Hóa năm 2022. 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn là hoạt động quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành Tư pháp. Trong 10 năm qua, Tư pháp Thanh Hóa đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức PBGDPL, đảm bảo Ngày pháp luật ngày càng đi vào nề nếp. Để tiếp tục phát huy hiệu quả từ mô hình thi tìm hiểu pháp luật, đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp trong xây dựng, thi hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, ngày 5/10/2022, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 652/KH-STP về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành Tư pháp Thanh Hóa. 

Sau hơn một tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 721 cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tham gia. Các bài thi đã khẳng định sứ mệnh to lớn của người cán bộ Tư pháp là người “trọng dân, gần dân, hiểu dân, giúp dân”; nêu cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác Tư pháp, tạo sức lan tỏa để hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trở thành một sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu đổi mới, cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, để tinh thần “Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội”

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Đại - Trưởng Phòng phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp đã có báo cáo đánh giá tổng kết Cuộc thi, Báo cáo đã nêu rõ những hoạt động triển khai cũng như kết quả đạt được.

Với mục đích Hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Nhằm tuyên truyền sâu rộng kiến thức pháp luật thuộc phạm vi của ngành Tư pháp góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức trong ngành, qua đó thúc đẩy việc thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao và phát huy tinh thần chủ động học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật trong đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp Thanh Hóa. Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch 652/KH-STP ngày 05/10/2022 về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành Tư pháp Thanh Hóa năm 2022 và thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi. Nội dung các câu hỏi của Cuộc thi đều liên quan tới việc tìm hiểu mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tìm hiểu các quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật; pháp luật về hòa giải ở cở sở và các quy định về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Để Cuộc thi được tổ chức đạt kết quả cao, lan tỏa ý nghĩa tích cực và sâu rộng tới đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp Thanh Hóa, Giám đốc Sở Tư pháp đã phát động Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành Tư pháp Thanh Hóa năm 2022 tới toàn thể công chức, viên chức Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã phát huy vai trò, trách nhiệm tích cực tham gia Cuộc thi nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. 

Trên cơ sở phát động Cuộc thi của Giám đốc Sở Tư pháp, các phòng, đơn vị thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm và tích cực triển khai các nhiệm vụ để hưởng ứng Cuộc thi. Nhằm hưởng ứng phát động Cuộc thi của Giám đốc Sở, trên cơ sở việc triển khai Cuộc thi trách nhiệm, đồng bộ, rộng khắp và bài bản của Ban Tổ chức và của tất cả các Phòng, đơn vị thuộc Sở, cũng như 27 đơn vị huyện, thị xã, thành phố, Cuộc thi đã đạt được kết quả rất thành công cả về số lượng và chất lượng bài dự thi.

Đ/c Bùi Đình Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho các thí sinh

Ban Tổ chức đã nhận được 721 bài dự thi, trong đó bài thi của công chức, viên chức Sở Tư pháp tham dự là 51 bài; Bài thi thuộc các phòng Tư pháp tham dự là: 48 bài; Bài thi thuộc công chức tư pháp cấp xã tham dự là. 622 bài.

Qua số lượng bài thi, Ban tổ chức đánh giá Cuộc thi đã lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh, có nhiều đơn vị 100% công chức Tư pháp cấp huyện và cấp xã đều có bài dự thi như: huyện Đông Sơn, Mường Lát, Thọ Xuân, Hà Trung, Quảng Xương, Hậu Lộc...Có nhiều bài thi có chất lượng cao, có những phân tích, đánh giá sâu sắc, phần liên hệ cụ thể, luận giải những khó khăn cũng như kiến nghị phù hợp với tình hình thực tế, các hình ảnh phong đã làm cho bài thi được đánh giá rất cao. 

Từ kết quả đạt được đó, Ban Tổ chức đã đề nghị Lãnh đạo Sở quyết định khen thưởng cho các bài thi xuất sắc: Về tập thể: Ban Tổ chức đã đề nghị khen thưởng cho 02 tập thể có thành tích tốt trong công tác triển khai và tổ chức Cuộc thi: Khen thưởng cho Phòng Tư pháp huyện Đông Sơn và Phòng Tư pháp huyện Mường Lát đã thực hiện tốt công tác triển khai và hưởng ứng Cuộc thi.

Đối với cá nhân: Ban Tổ chức đã quyết định trao 01 giải nhất, 03 giải nhì; 06 giải ba; 10 giải khuyến khích cho các bài thi xuất sắc; Ngoài ra, Ban Tổ chức quyết định trao 03 giải phụ (cho Thí sinh có bài dự thị trình bày xuất sắc, thí sinh trẻ tuổi nhất và thí sinh cao tuổi nhất đã tích cực tham gia cuộc thi.

Đ/c Lê Hữu Viên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho các thí sinh

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đã đánh giá những ý nghĩa và hiệu quả mà Cuộc thi mang lại, đồng chí Thiều Thị Kim - Trưởng Phòng Tư pháp huyện Đông Sơn đã có bài phát biểu công tác triển khai, tổ chức Cuộc thi trên địa bàn huyện để đạt kết quả cao. Đồng chí Lê Bá Thìn công chức Tư pháp xã Đông Văn, huyện Đông Sơn đã nêu cảm nghĩ của bản thân khi tham gia Cuộc thi đồng thời đồng chí đã liên hệ thực tiễn của đơn vị trong việc triển khai Ngày pháp luật Việt Nam đến với người dân trên địa bàn. Đối với đồng chí Phạm Thị Hiền - công chức Tư pháp hộ tịch xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương đã có bài phát biểu nêu bật chủ đề về hòa giải ở cơ sở, qua công tác thực tiễn đồng chí đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm để phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động của Hòa giải ở cơ sở.

Tại Hội nghị đồng chí Bùi Đình Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp đã có bài phát biểu chỉ đạo, và nhấn mạnh: Để Ngày Pháp luật năm 2022 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, hiệu quả, đồng thời phát huy hiệu ứng tích cực tác động sâu rộng trong đời sống xã hội, đồng chí đã đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc sở, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật tập trung vào một số định hướng:

Thứ nhất, phát huy trí tuệ của các chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia pháp luật, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật.

Thứ hai,  Phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương công chức ngành tư pháp trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật để mọi người dân tin tưởng, noi theo. 

Thứ ba, Chú trọng, đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật với phương châm người dân là trung tâm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để Luật sớm đi vào cuộc sống, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ. Thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Thứ tư, có giải pháp hữu hiệu để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe tiếng nói của người dân, đặt quyền lợi của người dân lên trên hết theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". 

Với những kết quả đạt được của Cuộc thi, trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị của đồng chí Lê Hữu Viên - Phó giám đốc Sở Tư pháp đã khẳng định: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, với tư cách là đơn vị chủ trì, triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trong đó có cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong ngành tư pháp đồng chí hy vọng toàn thể cán bộ công chức ngành tư pháp Thanh Hóa sẽ nỗ lực học tập pháp luật và bằng những hành động cụ thể, thiết thực, để không chỉ một ngày mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong năm mọi người luôn tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đây vừa là thông điệp đồng thời cũng chính là quyết tâm vận động, khuyến khích, kêu gọi của Ngành Tư pháp Thanh Hóa gửi đến cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh hãy chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, sớm đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn./.

 File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.