THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Sở Tư pháp Thanh Hóa quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên trên địa bàn với các chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; Luật hòa giải ở cơ sở; Một số quy định pháp luật về: Đất đai; Dân sự; Hôn nhân và gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình; Bình đẳng giới....liên quan đến công tác hòa giải.

Để triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 được hiệu quả, đồng thời đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở theo Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; trên cơ sở quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tạo sự chuyển đổi mạnh mẽ công tác hòa giải ở cơ sở; Phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan Tư pháp trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; vai trò tham mưu tư vấn của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động. Huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 133/KH-STP ngày 21 tháng 3 năm 2022 triển khai thực hiện hướng dẫn và tổ chức hoạt động hòa giải cơ sở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đ/c Lê Hữu Viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc hội nghị

  Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được đặt ra tại Kế hoạch số 133/KH-STP. Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên trên địa bàn với các chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; Luật hòa giải ở cơ sở; Một số quy định pháp luật về: Đất đai; Dân sự; Hôn nhân và gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình; Bình đẳng giới....liên quan đến công tác hòa giải. 

  Hội nghị có sự tham gia của hơn 300 đại biểu là đại diện Mặt trận Tổ quốc thị xã; Phòng Tư pháp; Đại diện lãnh đạo UBND xã, phường; Đại diện UBMTTQ cấp xã; Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch và các hòa giải viên trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. 

  Phát biểu khai mạc tại Hội nghị đồng chí Lê Hữu Viên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã nêu bật vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải trong việc thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền hiện nay, đồng thời khẳng định hòa giải đã mang lại những ý nghĩa tích cực, góp phần đảm bảo cho Nhân dan tham gia các hoạt động về quản lý xã hội, cũng như đảm bảo quyền con người, quyền công dân... chính từ vai trò và ý nghĩa của công tác Hòa giải mang lại nên trong những năm qua công tác hòa giải trên đại bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và thị xã Bỉm Sơn nói riêng luôn được quan tâm chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành hiệu quả. Công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ là một trong những hoạt động thường xuyên mà Sở Tư pháp thực hiện, đồng thời từ công tác này góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác hòa giải trên địa bàn. Để làm tốt công tác này không chỉ nhiệm vụ của riêng ngành Tư pháp mà cần có sự phối hợp của các cấp ủy, chính quyền các cơ quan liên quan, đồng thời có sự ủng hộ, đóng góp của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, trong đó có đội ngũ hòa giải viên của Thị xã Bỉm Sơn, đồng chí Lê Hữu Viên đã dành lời ghi nhận, khen ngợi và chúc mừng tới đội ngũ hòa giải viên Bỉm Sơn đã có đóng góp tích cực cho kết quả chung của công tác hòa giải, trên cơ sở đó đồng chí mong rằng đội ngũ hòa giải viên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trên cơ sở những kiến thức được cập nhật tại hội nghị tập huấn, sẽ làm tốt hơn nữa công tác hòa giải tại Bỉm Sơn.

  Tại Hội nghị đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn đã báo cáo khái quát kết quả công tác hòa giải trên địa bàn đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá việc đóng góp của công tác hòa giải tới việc ổn định trật tự, phát triển xã hội và kinh tế trên địa bàn, từ kết quả đó đồng chí ghi nhận và biểu dương kết quả mà các đại biểu là những cán bộ làm công tác quản lý nhà nước cũng như những hòa giải viên đã đạt được, đồng chí nhấn mạnh trong điều kiện hội nhập hiện nay, những giao dịch dân sự sẽ phát sinh nhiều từ đó sẽ nẩy sinh nhiều tranh chấp khó và phức tạp hơn cần giải quyết, nên đội ngũ hòa giải viên cần nâng cao trình độ pháp luật, vì vậy việc tổ chức tập huấn của Sở Tư pháp là điều kiện, cơ hội để mỗi báo cáo viên tự hoàn thiện và nâng cao kỹ năng của mình góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở. Đồng chí đã cảm ơn Sở Tư pháp đã quan tâm tới công tác hòa giải trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

  Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Văn Đại - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc Sở Tư pháp trình bày các quy định của Luật Hòa giải năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua đó báo cáo viên đã phân tích để đại biểu hiểu rõ vai trò của hòa giải ở cơ sở là phương thức giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn hiệu quả, góp phần giữ gìn, duy trì đoàn kết trong nội bộ nhân dân; củng cố, phát huy tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đồng thời Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý xã hội; Hoạt động hòa giải ở cơ sở góp phần tích cực trong việc giảm áp lực cho các cơ quan Nhà nước, cơ quan tư pháp; hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại vượt cấp, kéo dài; Hoạt động hòa giải ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần trực tiếp tác động đến việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; Công tác hòa giải ở cơ sở giúp giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng, kịp thời và triệt để; ít tốn kém về thời gian, nhân lực; Kết quả hòa giải thành ở cơ sở phần lớn được các bên tự nguyện thi hành, góp phần giảm khiếu kiện của nhân dân.

  Trên cơ sở các quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở, báo cáo viên đã trình bày chuyên đề về kỹ năng hòa giải ở cơ sở, qua đây báo cáo viên đã cung cấp cho các hòa giải viên những kỹ năng trong cách giải quyết một vụ việc hòa giải trên thực tiễn, đặc biệt đã truyền tải những kỹ năng về thu thập thông tin vụ việc, kỹ năng phân tích các quy định của pháp luật, kỹ năng điều hành buổi hòa giải, kỹ năng thuyết phục các bên đương sự trong thương lượng, hòa giải, kỹ năng lập biên bản... những kỹ năng này là hết sức quan trọng giúp cho hòa giải viên thực hiện thành công các nội dung buổi hòa giải.

  Cũng tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Phương - báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã trình bày những quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực như Hôn nhân gia đình, đất đai, dân sự... liên quan đến những tranh chấp dễ phát sinh tại cơ sở qua đó giúp cho các báo cáo viên hiểu rõ các quy định của pháp luật để thực hiện hòa giải được chính xác, đảm bảo quyền lợi của các bên và đặc biệt giúp nâng cao hiệu quả trong công tác hòa giải, đồng thời tránh trường hợp vi phạm của hòa giải viên trong việc xác định phạm vi và đối tượng hòa giải, đảm bảo cho hòa giải hiệu quả nhưng cũng không để trường hợp các bên lợi dụng hòa giải thực hiện các hành vi lẩn trốn các vi phạm pháp luật cần bị xử lý.

  Hội nghị được diễn ra trong thời gian 01 ngày, với những chuyên đề được các báo cáo viên triển khai sát với thực tiễn và nhu cầu của các đại biểu nên đã có nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cũng như những kinh nghiệm được thực hiện trên thực tiễn. Những vấn đề được đặt ra đã được các báo cáo viên giải đáp kịp thời và đầy đủ nên các hòa giải viên đã thỏa mãn với thời lượng và kiến thức được tập huấn. Kết thúc buổi tập huấn đại diện UBND thị xã Bỉm Sơn đã có ý kiến quán triệt các phường, xã trên địa bàn tiếp tục quan tâm tới công tác hòa giải, đồng thời đề nghị các hòa giải viên bằng nhiệt huyết và tinh thần, trách nhiệm của cá nhân tiếp tục cống hiến cho công tác hòa giải đạt hiệu quả cao hơn nữa, đáp ứng được được thực tiễn của cuộc sống và nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn.

  Từ kết quả của công tác tập huấn về hòa giải ở cơ sở mà Sở Tư pháp đã thực hiện trong năm 2022, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự đồng lòng ủng hộ của các hòa giải viên... chắc chắn trong thời gian tới kết quả hòa giải tại Thanh Hóa sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần quan trọng vào sự ổn định tình hình an ninh trật tự, phát tiển kinh tế xã hội, cùng các lĩnh vực khác đóng góp vào sự phát triển chung của Thanh Hóa theo đúng tinh thần Nghị quyết đại hội lần thứ XIX của Tỉnh Đảng bộ Thanh Hóa đã đề ra./.


Thanh Long

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.