THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Sở Tư pháp Thanh Hóa tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ về hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên tại huyện Nông Cống

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, tại Hội trường trung tâm huyện Nông Cống, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Nông Cống tổ chức Hội nghị Tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và kiến thức pháp luật về hòa giải cho hơn 350 đại biểu là cán bộ làm công tác quản lý về hòa giải ở cơ sở và các hoà giải viên thuộc các tổ hòa giải trên địa bàn huyện Nông Cống.

     Ngày 03 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, theo đó UBND tỉnh đã chỉ đạo cần tăng cường tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng thu hút cán bộ, công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã chủ động ban hành Kế hoạch số 54/KH-STP ngày 10 tháng 02 năm 2023 về triển khai công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023, trên cơ sở chương trình, kế hoạch đã đề ra, vào ngày 14 tháng 3 năm 2023, tại Hội trường trung tâm huyện Nông Cống, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Nông Cống tổ chức Hội nghị Tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và kiến thức pháp luật về hòa giải cho hơn 350 đại biểu là cán bộ làm công tác quản lý về hòa giải ở cơ sở và các hoà giải viên thuộc các tổ hòa giải trên địa bàn huyện Nông Cống. 

          Trong thời gian 01 ngày, Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên của Sở Tư pháp Thanh Hóa triển khai các chuyên đề về nội dung Kỹ năng hòa giải ở cơ sở; Luật hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và một số văn bản pháp luật có liên quan.

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đại diện UBND huyện Nông Cống đã đánh giá công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn trong những năm qua luôn được sự quan tâm của Sở Tư pháp, các cấp chính quyền và đặc biệt là đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn, nên công tác này đạt được kết quả rất tích cực, tỷ lệ hòa giải thành đạt được cao, công tác quản lý nhà nước ngày càng đi vào nề nếp, có chiều sâu và góp phần tích cực cho sự ổn định của địa phương, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, tuy nhiên nhu cầu của các hòa giải viên cần được tập huấn để được cập nhật các kiến thức, nâng cao năng lực giải quyết các vụ việc hòa giải ở cơ sở, do đó việc tổ chức hội nghị tập huấn của Sở Tư pháp đã đáp ứng được nhu cầu của các hòa giải viên hiện nay, nên Đồng chí đã đề nghị các báo cáo viên truyền đạt sâu những kiến thức chuyên môn, đáp ứng được nhu cầu của các hòa giải viên, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu tập trung lắng nghe những kiến thức được truyền đạt, tích cực tương tác, góp phần đảm bảo cho hội nghị hiệu quả và thành công tốt đẹp.

      Tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Đại - báo cáo viên của Sở Tư pháp đã trình bày các quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở và kỹ năng hòa giải cơ sở, đặc biệt đồng chí đã đi sâu phân tích các kỹ năng để áp dụng vào hoạt động hòa giải ở cơ sở như kỹ năng trong quá trình thu thập thông tin, tìm hiểu sự việc, xử lý những mâu thuẫn, kỹ năng trong quá trình tìm hiểu các văn bản pháp lý để áp dụng vào tình huống hòa giải, kỹ năng điều hành buổi hòa giải … cũng như việc ghi chép biên bản tại buổi hòa giải… những nguyên tắc, đặc thù của công tác hòa giải cũng như những kỹ năng xử lý vấn đề được trình bày cụ thể, khoa học đã được báo cáo viên truyền tải đầy đủ tới các đại biểu.

        Với chuyên đề về các văn bản thực định, đồng chí Cao Văn Phương - báo cáo viên của Sở Tư pháp đã trình bày những quy định của pháp luật về các lĩnh vực hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, các tranh chấp trong lĩnh vực dân sự và một số nội dung liên quan, đặc biệt đồng chí đi sâu phân tích rất nhiều các nội dung của pháp luật về bình đẳng giới qua đó tạo điều kiện cho các đại biểu có cái nhìn cụ thể về bạo lực gia đình ở nhiều góc độ để có biện pháp phòng, chống ngay trong chính từng gia đình và cộng đồng khu dân cư. Đồng chí cũng chỉ ra những tranh chấp thường xuyên phát sinh trong những giao kết hợp đồng, hay những quan hệ gia đình làm nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cần phải tiến hành hòa giải.

      Tại Hội nghị, các Báo cáo viên đã dành thời gian để các đại biểu được thảo luận, trao đổi về những kiến thức pháp lý cũng như những kỹ năng trong quá trình thực hiện các nội dung về hòa giải ở cơ sở, những câu hỏi, trao đổi của các đại biểu đã được các báo cáo viên giải đáp kịp thời, hướng dẫn cụ thể, điều đó đã làm cho chất lượng của buổi tập huấn đạt được rất cao, các đại biểu đã có nhận thức toàn diện về công tác hòa giải ở cơ sở.

      Kết thúc buổi tập huấn, đại diện UBND huyện Nông Cống đã có bài phát biểu đánh giá hiệu quả của buổi tập huấn, đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn tiếp tục quan tâm triển khai và nâng cao hiệu quả chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở và đề nghị các đồng chí hòa giải viên với tinh thần vì cộng đồng, bằng năng lực và nhiệt huyết của cá nhân các hòa giải viên tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác hòa giải, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư có cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Đồng chí cũng cảm ơn Sở Tư pháp đã quan tâm, tập huấn cho tất cả các hòa giải viên cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải trên địa bàn.

     Kết thúc buổi hòa giải đồng chí Phan Văn Đại, trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật đã đánh giá cao công tác phối hợp của UBND huyện Nông Cống, UBND cấp xã trên địa bàn và các đơn vị có liên quan đã phối hợp, tạo điều kiện để Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn, qua đó tin tưởng công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện Nông Cống sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho công tác hòa giải ở cơ sở chung trên địa bàn toàn tỉnh./.

 


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.