THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Sở Tư pháp Thanh Hóa và UBND huyện Hà Trung quan tâm tập huấn nâng cao nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ngày 16 tháng 03 năm 2023, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Hà Trung tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và các nội dung pháp luật liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

          Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 22 tháng 7 năm 2021 về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời thực hiện đầy đủ tinh thần chỉ đạo và nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp tại Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/02/2023 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Trên tinh thần hướng về cơ sở, đồng hành cùng chính quyền cơ sở trong công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, vào ngày 16 tháng 03 năm 2023, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Hà Trung tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và các nội dung pháp luật liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai thực hiện các tiêu chí về tiếp cận thông tin; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và Trợ giúp pháp lý trong quá trình đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.

          Hội nghị được tổ chức trong thời gian 01 ngày, tại Hội trường trung tâm huyện Hà Trung, với 250 đại biểu tham gia thuộc các thành phần như Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện; lãnh đạo, công chức phòng Tư pháp. Đại diện lãnh đạo UBND; cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - thống kê, Kế toán, Chính sách - Xã hội, Công an, Đại diện UBMTTQ, đại diện các tổ chức đoàn thể (Cựu chiến binh, Phụ nữ, Nông dân, Đoàn Thanh niên) của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Trung.

 

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Long - Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung đã đánh giá công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong những năm qua trên địa bàn huyện Hà Trung luôn được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và chính quyền cấp xã trên địa bàn quan tâm, coi đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương nên luôn có những chỉ đạo quyết liệt, đồng thời đưa ra những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kết quả năm 2022 trên địa bàn huyện đã có 100% các xã, thị trấn được đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã phản ánh việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của chính quyền cơ sở trong việc hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền trên địa bàn, đồng thời thúc đẩy ổn định chính trị, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, đồng chí đã chỉ ra, Quyết định 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư 09/2021/TT-BTP là những văn bản mới, việc triển khai các nội dung không tránh khỏi những lúng túng trong quá trình thực hiện, chính vì vậy việc Sở Tư pháp quan tâm tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Hà Trung là thật sự cần thiết, điều đó sẽ góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, do đó đồng chí đã yêu cầu các đại biểu cần tập trung lắng nghe và ghi chép các nội dung mà báo cáo viên của Sở Tư pháp trình bày về các quy định của pháp luật cũng như cách thức để thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm trao đổi những khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn để được tháo gỡ qua đó giúp cho công tác triển khai xây dựng và đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn được thực hiện hiệu quả.

          Tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Phương, báo cáo viên thuộc Sở Tư pháp đã trình bày chuyên đề thực hiện các quy định của pháp luật tại Quyết định 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư 09/2021/TT-BTP về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Với Quyết định 25/2021/QĐ-TTg Báo cáo viên đã đi sâu phân tích những lý do mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 25/2021/QĐ-TTg thay thế Quyết định 619/QĐ-TTg, đồng thời chỉ ra cụ thể những nguyên tắc trong quá trình triển khai Quyết định 25/2021/QĐ-TTg và nguyên tắc trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, các tiêu chí, điểm mới của Quyết định 25/2021/QĐ-TTg so với Quyết định 619/QĐ-TTg. Đồng chí đã phân tích cụ thể các điều kiện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Với Thông tư 09/2021/TT-BTP đồng chí đã đi sâu phân tích cách tính điểm của từng chỉ tiêu, tiêu chí, các tài liệu kiểm chứng cũng như trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ của cả cấp xã và cấp huyện.

          Hội nghị cũng được nghe đồng chí Phan Văn Đại - Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp trình bày chuyên đề xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới. Đồng chí đã chỉ ra trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc hoàn thiện tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời đưa ra những nội dung còn hạn chế của địa phương trong quá trình xây dựng hồ sơ trình cấp tỉnh đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí. Với nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới đồng chí đã chỉ ra sự khác biệt trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đối với từng cấp độ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao hay nông thôn mới kiểu mẫu, ngoài ra đồng chí đã phân tích việc xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật không chỉ hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới mà còn hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân đảm bảo việc xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, làm cho dân thực sự là chủ với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra và dân thụ hưởng.

          Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là những khó khăn trong việc bố trí kinh phí, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ ngày càng nhiều và áp lực lớn trong công việc. Đối với những khó khăn về chuyên môn các đại biểu đã được các báo cáo viên tháo gỡ kịp thời đồng thời các báo cáo viên còn giúp chỉ ra những kỹ năng trong việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá của cấp xã, điều này giúp cho buổi tập huấn đạt được nhiều hiệu quả, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ được đúng các quy định của pháp luật.

          Kết thúc Hội nghị, Đại diện UBND huyện Hà Trung đã phát biểu cảm ơn các báo cáo viên với thời gian một ngày làm việc hiệu quả đã trang bị cho các cán bộ, công chức trực tiếp hay gián tiếp thực hiện nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật toàn bộ những kiến thức pháp luật, những kỹ năng về xây dựng hồ sơ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí cũng cho biết với mục tiêu năm 2023 huyện Hà Trung sẽ hoàn thiện hồ sơ để đề nghị đánh giá huyện nông thôn mới, đây không chỉ là nhiệm vụ của cấp huyện mà còn là nhiệm vụ của cấp xã, của đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân huyện Hà Trung, nên với những kiến thức được trang bị tại buổi tập huấn đồng chí đề nghị Lãnh đạo UBND cấp xã có mặt tại Hội nghị sau buổi tập huấn cần có những tham mưu đầy đủ cho cấp ủy ở cơ sở trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời cấp chính quyền cần quan tâm bố trí kinh phí, chỉ đạo đội ngũ cán bộ nâng cao trách nhiệm và vai trò phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí yêu cầu gắn trách nhiệm cá nhân của từng vị trí công tác đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

          Với nhiệm vụ được giao trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc thực hiện cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, năm 2023 Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm tập huấn cho các đơn vị đặc biệt cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đây sẽ là điều kiện tiên quyết để các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống góp phần thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, hướng tới Nhân dân được hưởng thụ những giá trị pháp lý một cách tốt nhất và đầy đủ nhất, đảm bảo mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thực hiện thành công./.


Lâm Anh

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.