THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
71441 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 1
Số hiệu: 171/2013/NĐ-CP 1  |  Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị  |  Ngày ban hành: 13-11-2013
71442 Nghị định quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người
Số hiệu: 95/2009/NĐ-CP  |  Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải  |  Ngày ban hành: 30-10-2009
71443 Luật Giao thông đường bộ
Số hiệu: 23/2008/QH12  |  Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải  |  Ngày ban hành: 13-11-2008
71444 Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số hiệu: SACH.BCQHXV.2021  |   Chủ đề: Pháp luật với người dân và doanh nghiệp  |  Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước  |  Ngày ban hành:
71445 Kế hoạch và nội dung tổng thê thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử
Số hiệu: Chuyên đề 05  |   Chủ đề: Pháp luật với người dân và doanh nghiệp  |  Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước  |  Ngày ban hành:
71446
Số hiệu:  |  Ngày ban hành: