THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
21 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thọ Diên, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.
Số hiệu: 154/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
22 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học An Nông, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 137/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
23 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Tiến Nông, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 136/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
24 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thọ Dân, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 135/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
25 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 134/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
26 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thạch Bình, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 133/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
27 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thành Thọ, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 132/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
28 Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Lâm Thanh Hưng thuê đất tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc để thực hiện giai đoạn 1 dự án Trung tâm sản xuất các loại giống cây trồng công nghệ cao huyện Ngọc Lặc.
Số hiệu: 4701/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
29 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Cổ Đô - Phía Bắc Đường tỉnh 502, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa
Số hiệu: 4702/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
30 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao VINAGREEN tại xã Dân Quyền và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển VINAGREEN.
Số hiệu: 4703/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
31 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy may xuất khẩu Vietdaz tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần may Vietdaz.
Số hiệu: 4704/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
32 Về việc phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới cấp tỉnh đợt VIII, năm 2022
Số hiệu: 4707/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
33 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Trường Xuân, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 4708/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
34 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Xuân Tín, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 4709/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
35 Về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công cống Hón tại K31+500, đê tả sông Nhơm của công trình Xử lý khẩn cấp tuyến đê tả sông Nhơm đoạn từ K31+430 đến K32+030 thuộc địa phận xã Trung Chính, huyện Nông Cống
Số hiệu: 4714/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
36 Giải quyết khiếu nại của ông Mai Thế Bình, số nhà 25, đường Trần Phú, khu phố 2, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn.
Số hiệu: 4715/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
37 Phê duyệt Đề án phát triển nuôi cá lồng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Số hiệu: 4716/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
38 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Phòng họp trực tuyến chung của cơ quan Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn Thanh Hóa
Số hiệu: 4718/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
39 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Nam Giang, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 4719/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
40 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 4720/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022