THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
161 Quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ
Số hiệu: 10986/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
162 Cung cấp thông tin về Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020.
Số hiệu: 10987/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
163 Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.
Số hiệu: 10988/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
164 Giao triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện.
Số hiệu: 10989/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
165 Phương án Thiết kế đô thị dọc hai bên tuyến Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.
Số hiệu: 10992/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
166 Lùi thời gian khởi công Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng
Số hiệu: 10993/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
167 Giao thực hiện trình tự, thủ tục về cải tạo, xây dựng lại chung cư trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn theo Nghị định số 69/2021/NĐ-CP
Số hiệu: 10995/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
168 Giao triển khai thực hiện Nghị quyết số 256/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Số hiệu: 10996/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
169 Cho phép Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn gia hạn thời gian thu hồi cát nhiễm mặn trong quá trình nạo vét tuyến luồng nhánh và vùng nước trước bến cảng số 7, 8, 9, 10 dự án Cảng tổng hợp Long Sơn
Số hiệu: 10998/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
170 Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án Xưởng sản xuất kinh doanh giày da, may mặc gia công tổng hợp tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Thịnh Phát (lần 2)
Số hiệu: 11000/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
171 Giao triển khai Thông tư số 19/2022/TT-BGTVT ngày 26/07/2022 của Bộ Giao thông vận tải về Quy định bảo trì công trình hàng hải
Số hiệu: 11002/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
172 Nội dung đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu xen cư tại số 19 Bến Than, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.
Số hiệu: 11003/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
173 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Cửa hàng xăng dầu đa tiện ích Nguyễn Anh tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa
Số hiệu: 2269/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
174 Quyết định Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án: Khu dân cư phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa thuộc Mặt bằng quy hoạch số 8315/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017
Số hiệu: 2271/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
175 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH thương mại Thái Sơn
Số hiệu: 2272/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
176 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hiếu ở khu phố Quang Giáp, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn.
Số hiệu: 2273/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
177 Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 2274/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
178 Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Tây Nam đại lộ Nam sông Mã 1, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa
Số hiệu: 2275/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
179 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điểm đấu nối vào Km335+160 (P) và xóa bỏ điểm đấu nối tại Km335+120 (P) Quốc lộ 1 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 29/6/2020
Số hiệu: 2277/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
180 Phê duyệt danh sách đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế (đợt 2 năm 2022 và bổ sung đợt 1 năm 2022) theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ
Số hiệu: 2279/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-06-2022