THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
201 Chấp thuận cho Công ty TNHH T&P New Star nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện đầu tư dự án phi nông nghiệp tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương.
Số hiệu: 4359/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
202 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trường mần non xã Nga Vịnh, huyện Nga Sơn (hạng mục: Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn thực hiện tại xã Nga Vịnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 4360/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
203 Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Quyển, phố Đồng Lễ, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Số hiệu: 4361/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
204 Giải quyết khiếu nại của ông Lê Ngọc Kỳ (ủy quyền khiếu nại cho ông Lê Văn Phú) ở số nhà 70, Phạm Bành, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.
Số hiệu: 4362/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
205 Phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035
Số hiệu: 4364/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
206 Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Xây dựng các bến thủy nội địa (bến hành khách) tại các điểm Công viên Hàm Rồng, Chùa Sùng Nghiêm, Thiền Viện Trúc Lâm, Phủ Vàng và Đền Cô Bơ
Số hiệu: 18397/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
207 Giao tham mưu, giải quyết đề nghị cập nhật quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, thị xã Nghi Sơn để thực hiện công trình đèn biển Lạch Ghép tại phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.
Số hiệu: 18399/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
208 Giao tham mưu chủ trương vị trí, địa điểm, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Hạ tầng khu tái định cư xã Phú Lâm phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn.
Số hiệu: 18400/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
209 Giao triển khai thực hiện Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.
Số hiệu: 18404/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
210 Giải quyết đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 6775/BC-STC-TCDN ngày 25 tháng 11 năm 2022.
Số hiệu: 18406/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
211 Chủ trương đưa khu vực mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Ác Sơn, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung vào Phương án bảo vệ, thăm dò và khai thác khoáng sản trong Quy hoạch tỉnh.
Số hiệu: 18408/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
212 Chủ trương đưa khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung vào Phương án bảo vệ, thăm dò và khai thác khoáng sản trong Quy hoạch tỉnh.
Số hiệu: 18409/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
213 Chủ trương lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư và tạo nguồn đối ứng thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2).
Số hiệu: 18415/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
214 Xây dựng báo cáo việc huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong lĩnh vực giáo dục của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
Số hiệu: 18428/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
215 Xây dựng báo cáo việc huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong lĩnh vực giáo dục của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
Số hiệu: 18428/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
216 Góp ý về dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Số hiệu: 18429/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
217 Thực hiện dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình (+18.50) m đến (+20.36) m
Số hiệu: 18433/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
218 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy giày Cẩm Ngọc tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy
Số hiệu: 18434/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 08/12/2022
219 Cho phép Công ty TNHH MTV đầu tư APPE AC (có địa chỉ tại thôn Chiềng Nang, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác nước dưới đất
Số hiệu: 126/GP-UBND  |  Ngày ban hành: 28/11/2022
220 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thành Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 3361/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 07/10/2022