THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
201 Giao triển khai thực hiện Công văn số 2655/BGDĐT-GDĐH ngày 24/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Số hiệu: 9287/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
202 Giao tham mưu giải quyết đề nghị bổ sung điểm đấu nối dự án vào QL47
Số hiệu: 9289/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
203 Giao xem xét, giải quyết đề nghị đầu tư Nhà máy sản xuất và cho các tổ chức, cá nhân thuê để sản xuất các sản phẩm giầy và phụ liệu ngành may mặc tại xã Yên Thịnh, huyện Yên Định của Công ty TNHH Minh Danh.
Số hiệu: 9297/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
204 Công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa
Số hiệu: 9299/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
205 Giao góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
Số hiệu: 9306/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
206 Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp
Số hiệu: 9309/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
207 Giao triển khai thực hiện Công văn số 2679/BGDĐT-CNTT ngày 24/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên CSDL ngành.
Số hiệu: 9310/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
208 Góp ý dự thảo Kế hoạch truyền thông về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Số hiệu: 9312/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
209 Triển khai các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Số hiệu: 9313/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
210 Giao tham mưu triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025
Số hiệu: 9314/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
211 Góp ý dự thảo kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế
Số hiệu: 9315/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
212 Quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh
Số hiệu: 9316/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
213 Thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước
Số hiệu: 9317/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
214 Giao triển khai thực hiện Quyết định số 1795/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh địa điểm kiểm tra và thay đổi thành viên đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Số hiệu: 9321/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
215 Giao tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Nga Sơn về phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn
Số hiệu: 9322/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
216 Đồng ý về chủ trương tiếp nhận công trình viện trợ Trạm Y tế phường Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa do Ngân hàng Agribank Việt Nam tài trợ
Số hiệu: 9323/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
217 Tham mưu góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Công thương
Số hiệu: 9326/UBND-KSTTHCNC  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
218 Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần tập đoàn VAS Nghi Sơn về việc điều chỉnh mở rộng Khu liên hợp Gang thép Nghi Sơn
Số hiệu: 9327/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
219 Hướng dẫn, trả lời ông Nguyễn Văn An ở tổ dân phố Sơn Trà, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn
Số hiệu: 9329/UBND-TD  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
220 Thực hiện phương án đầu tư cải tạo đường cứu hộ tràn, gia cố bờ vai tả tràn xả lũ và nạo vét lòng hồ Mậu Lâm, huyện Như Thanh
Số hiệu: 9333/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28-06-2022