THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
121 Giao thẩm định đề cương và dự toán chi tiết Dự án“Số hoá dữ liệu hộ tịch tại 3 huyện Quảng Xương, Thọ Xuân, Bá Thước”
Số hiệu: 13987/UBND-KSTTHCNC  |  Ngày ban hành: 21-09-2022
122 Giao tổng hợp, tham mưu hỗ trợ kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông trên địa bàn huyện Quan Sơn, Thường Xuân, Hậu Lộc, Lang Chánh
Số hiệu: 13992/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 21-09-2022
123 Về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Quan Sơn và UBND huyện Quan Hóa.
Số hiệu: 13993/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 21-09-2022
124 Giao tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điểm đấu nối đường nhánh vào QL.45 và đường Hồ Chí Minh thuộc dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thị trấn Yên Cát đi xã Tân Bình, huyện Như Xuân
Số hiệu: 14001/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 21-09-2022
125 Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Số hiệu: 13399/UBND-KSTTHCNC  |  Ngày ban hành: 12-09-2022
126 Công điện về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ
Số hiệu: 9/CĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-09-2022
127
Số hiệu: 113  |   Chủ đề: Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe  |  Lĩnh vực: Bảo hiểm XH - BH Y tế - BH thất nghiệp  |  Ngày ban hành: 06-09-2022
128 Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 02 năm 2022
Số hiệu: 6/CĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 10-08-2022
129 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường giao thông khu du lịch suối cá thần, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ
Số hiệu: 2597/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
130 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tỉnh 502 đoạn từ nút giao với đường Đình Hương - Giàng, phường Thiệu Dương đến ngã ba đi cầu phao Vồm, phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa
Số hiệu: 2600/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
131 Thu hồi đất của Tổng Công ty xây dựng và Thương mại Hưng Đô – Công ty cổ phần cho Công ty cổ phần Ngọc Tâm Bình thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát số 05, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 2601/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
132 Cho Công ty TNHH Đá ốp lát Hoan Liên chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân để thực hiện dự án Đầu tư khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường.
Số hiệu: 2602/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
133 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 2604/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
134 Cung cấp thông tin, số lượng đối tượng chính sách là người dân tộc thiểu số.
Số hiệu: 10915/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
135 Giao tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 293/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Số hiệu: 10916/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
136 Giao triển khai thực hiện Thông tư số 12/2022/TT-BCT ngày 25/7/2022 của Bộ Công Thương quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí
Số hiệu: 10917/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
137 Công ty TNHH Xây dựng và Khai thác hạ tầng Lam Sơn đề nghị cho phép thuê đất đợt 1 giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng KCN Lam Sơn - Sao Vàng.
Số hiệu: 10920/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
138 Giao tham mưu giải quyết đề nghị thu hồi ngoài mốc để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Nham Thạch huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Số hiệu: 10921/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
139 Góp ý dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2022.
Số hiệu: 10922/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
140 Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2022
Số hiệu: 10924/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-07-2022