THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
181 Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2027
Số hiệu: 4461/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
182 Giao tham mưu giải quyết đề nghị cho phép khởi công xây dựng công trình Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Thanh Tân, huyện Như Thanh.
Số hiệu: 18677/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
183 Giao tham mưu chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất để bố trí nhà văn hóa thôn Thủ Phú, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn.
Số hiệu: 18679/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
184 Trả lời Công ty Luật TNHH Hà Trọng Đại và Cộng sự, địa chỉ ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Số hiệu: 18682/UBND-TD  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
185 Giao triển khai, hướng dẫn thực hiện Văn bản số 8258/BNN-TCLN ngày 07/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về kinh phí thực hiện bảo vệ và phát triển rừng năm 2022
Số hiệu: 18683/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
186 Giao tham mưu, giải quyết đề nghị chấp thuận cho Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Anh Tú nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc.
Số hiệu: 18684/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
187 Giao tham mưu giải quyết đề nghị hỗ trợ xi măng cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 của huyện Triệu Sơn.
Số hiệu: 18685/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
188 Giao rà soát, báo cáo thực trạng các cơ sở nhà, đất hiện đang quản lý, sử dụng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 18692/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
189 Giao triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Số hiệu: 18693/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
190 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030
Số hiệu: 18694/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
191 Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Số hiệu: 18695/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
192 Giao tham mưu giải quyết đề nghị xin chủ trương lập Đề án phát triển du lịch huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2030
Số hiệu: 18696/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
193 Về việc thực hiện Quyết định số 2551/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Số hiệu: 18697/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
194 Sử dụng các nút giao đấu nối đường nhánh vào QL.1, huyện Hoằng Hóa
Số hiệu: 18698/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
195 Giao sử dụng nút giao đấu nối dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng vào tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, tỉnh Thanh Hóa.
Số hiệu: 18699/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
196 Giao triển khai thực hiện Quyết định số 4202/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trường học
Số hiệu: 18706/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
197 Chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Tín Nghĩa nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện đầu tư dự án phi nông nghiệp tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc
Số hiệu: 4355/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 08-12-2022
198 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thoại ở khu phố Bình Tân, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn.
Số hiệu: 4356/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 08-12-2022
199 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy may xuất khẩu Minh Tân tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Wonjin F&C thực hiện tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Số hiệu: 4357/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 08-12-2022
200 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đường cứu hộ, cứu nạn đê hữu sông Hoạt, xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn
Số hiệu: 4358/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 08-12-2022