THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
141 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thành Thọ, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 132/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11/01/2023
142 Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Lâm Thanh Hưng thuê đất tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc để thực hiện giai đoạn 1 dự án Trung tâm sản xuất các loại giống cây trồng công nghệ cao huyện Ngọc Lặc.
Số hiệu: 4701/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
143 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Cổ Đô - Phía Bắc Đường tỉnh 502, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa
Số hiệu: 4702/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
144 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao VINAGREEN tại xã Dân Quyền và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển VINAGREEN.
Số hiệu: 4703/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
145 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy may xuất khẩu Vietdaz tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần may Vietdaz.
Số hiệu: 4704/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
146 Về việc phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới cấp tỉnh đợt VIII, năm 2022
Số hiệu: 4707/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
147 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Trường Xuân, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 4708/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
148 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Xuân Tín, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 4709/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
149 Về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công cống Hón tại K31+500, đê tả sông Nhơm của công trình Xử lý khẩn cấp tuyến đê tả sông Nhơm đoạn từ K31+430 đến K32+030 thuộc địa phận xã Trung Chính, huyện Nông Cống
Số hiệu: 4714/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
150 Giải quyết khiếu nại của ông Mai Thế Bình, số nhà 25, đường Trần Phú, khu phố 2, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn.
Số hiệu: 4715/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
151 Phê duyệt Đề án phát triển nuôi cá lồng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Số hiệu: 4716/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
152 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Phòng họp trực tuyến chung của cơ quan Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn Thanh Hóa
Số hiệu: 4718/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
153 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Nam Giang, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 4719/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
154 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 4720/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
155 Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư đường từ bản Son đi bản Ché Lầu, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a)
Số hiệu: 4721/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
156 Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Tam Lư - Tam Thanh, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a)
Số hiệu: 4722/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
157 Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a)
Số hiệu: 4723/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
158 Xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế
Số hiệu: 4724/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
159 Về việc tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Thạch Thành đối với bà Bùi Thị Hiền
Số hiệu: 4725/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022
160 Nâng bậc lương trước thời hạn (12 tháng) đối với ông Lôi Quang Vũ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu: 4726/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/12/2022