THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
141 Không chấp thuận tận thu khoáng sản đá vôi trong quá trình làm đường tạm để vận chuyển thiết bị phục vụ công tác thăm dò 02 mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn và xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.
Số hiệu: 10927/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
142 Lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Số hiệu: 10928/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
143 Giao tham mưu báo cáo công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng đối với khu vực mỏ đá vôi xi măng tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn.
Số hiệu: 10929/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
144 Giao tham mưu xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC về dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Số hiệu: 10937/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
145 Giao tham mưu tiếp thu ý kiến hoàn thiện Hồ sơ bổ sung quy hoạch của Dự án thuỷ lợi kết hợp thuỷ điện Tén Tằn, tỉnh Thanh Hoá.
Số hiệu: 10946/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
146 Bổ sung sân golf tại huyện Nga Sơn vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số hiệu: 10947/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
147 Triển khai Công điện số 665/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác.
Số hiệu: 10949/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
148 Hướng dẫn Công ty TNHH sản xuất thương mại Lê Gia Phát thực hiện trình tự, thủ tục mở rộng Xưởng may mặc Hoàng Thịnh, tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa
Số hiệu: 10950/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
149 Hướng dẫn, giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại nông nghiệp Dung Anh về xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt chất lượng cao theo hướng quy mô công nghiệp sạch tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước
Số hiệu: 10954/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
150 Hướng dẫn Công ty Cổ phần đầu tư sinh thái Thiên Đường Xanh thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành
Số hiệu: 10956/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
151 Giao tham mưu gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy may mặc xuất khẩu tại xã Định Tân và xã Định Hưng, huyện Yên Định.
Số hiệu: 10958/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
152 Triển khai thực hiện đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội năm 2023
Số hiệu: 10959/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
153 Giải quyết vướng mắc đối với việc gia hạn thời gian sử dụng đất Cửa hàng xăng dầu Petrolimex - Cửa hàng 16
Số hiệu: 10960/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
154 Cổ phần hóa Đội quản lý giao thông đường bộ huyện Hà Trung và Đội đảm bảo giao thông huyện Triệu Sơn
Số hiệu: 10961/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
155 Giao triển khai thực hiện Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số hiệu: 10966/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
156 Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Chi nhánh bến xe huyện Triệu Sơn tại xã Hợp Thành và xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.
Số hiệu: 10978/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
157 Giao tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế
Số hiệu: 10982/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
158 Ban hành Quy định các tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh
Số hiệu: 10983/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
159 Giao tham mưu, giải quyết đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống.
Số hiệu: 10984/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-07-2022
160 Giao triển khai Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh
Số hiệu: 10985/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-07-2022