THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
221 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thăng Long 2, huyện Nông Cống đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 3360/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 07/10/2022
222 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Vạn Thiện, huyện Nông Cống đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 3359/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 07/10/2022
223 Đề nghị điều chỉnh kinh phí và thời gian thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An
Số hiệu: 14958/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 07/10/2022
224 Mời họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh để thống nhất biện pháp giải quyết 06 vụ việc khiếu nại vào 15h30 ngày 07/10/2022
Số hiệu: 595/GM-UBND  |  Ngày ban hành: 06/10/2022
225 Cho Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn
Số hiệu: 3336/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 06/10/2022
226 Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 28/9 đến ngày 03/10/2022 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới
Số hiệu: 12/CĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 05/10/2022
227 Công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022
Số hiệu: 10/CĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 26/09/2022
228 Phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hợp tác xã Đại Hải xã Hải Thanh
Số hiệu: 3147/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 21/09/2022
229 Chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng Đô thị mới Lương Sơn, huyện Thường Xuân đến năm 2045.
Số hiệu: 13952/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 21/09/2022
230 Về việc giao triển khai thực hiện việc cập nhật mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Số hiệu: 13964/UBND-CNTT  |  Ngày ban hành: 21/09/2022
231 Về việc giao triển khai thực hiện Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Số hiệu: 13970/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 21/09/2022
232 Giao giải quyết đề nghị của UBND huyện Bá Thước.
Số hiệu: 13977/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 21/09/2022
233 Chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và quảng trường biển tại xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn.
Số hiệu: 13981/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 21/09/2022
234 Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Công sở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc
Số hiệu: 13986/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 21/09/2022
235 Giao thẩm định đề cương và dự toán chi tiết Dự án“Số hoá dữ liệu hộ tịch tại 3 huyện Quảng Xương, Thọ Xuân, Bá Thước”
Số hiệu: 13987/UBND-KSTTHCNC  |  Ngày ban hành: 21/09/2022
236 Giao tổng hợp, tham mưu hỗ trợ kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông trên địa bàn huyện Quan Sơn, Thường Xuân, Hậu Lộc, Lang Chánh
Số hiệu: 13992/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 21/09/2022
237 Về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Quan Sơn và UBND huyện Quan Hóa.
Số hiệu: 13993/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 21/09/2022
238 Giao tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điểm đấu nối đường nhánh vào QL.45 và đường Hồ Chí Minh thuộc dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thị trấn Yên Cát đi xã Tân Bình, huyện Như Xuân
Số hiệu: 14001/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 21/09/2022
239 Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Số hiệu: 13399/UBND-KSTTHCNC  |  Ngày ban hành: 12/09/2022
240 Công điện về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ
Số hiệu: 9/CĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11/09/2022