THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
221 Xử lý các điểm sạt lở đất tại khu vực núi Thiều, thôn Thiều Xá 2, núi Eo Mễu, thôn Cầu Thôn, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc
Số hiệu: 9334/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
222 Chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật Đình làng Đông Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
Số hiệu: 9337/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
223 Sở Xây dựng đề nghị bố trí vốn thu hồi vốn ứng trước dự án Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm văn hóa tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 9339/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
224 Giao tham gia góp ý Dự thảo Đề án bồi dưỡng CBCC lãnh đạo, quản lý trẻ và nữ ở nước ngoài bằng nguồn NSNN theo đề nghị của Bộ Nội vụ
Số hiệu: 9340/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
225 Giao tham mưu, giải quyết đề nghị của UBND huyện Quảng Xương về xin chủ trương thực hiện việc bồi thường bằng đất ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi một phần đất ở của hộ gia đình, cá nhân mà phần diện tích đất ở còn lại đủ điều kiện để ở trên địa bàn huyện
Số hiệu: 9342/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
226 Điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vị trí Petrolimex - Cửa hàng 16 tại xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa
Số hiệu: 9343/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
227 Giao rà soát, đánh giá lại tính khả thi và sự phù hợp về quy trình, công nghệ của Dự án Khu nuôi trồng thủy hải sản VNC tại phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn
Số hiệu: 9344/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
228 Giao triển khai thực hiện Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu: 9345/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
229 Thu hồi, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 của Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc
Số hiệu: 9347/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
230 Thực hiện Công văn số 2696/BGDĐT-KHTC ngày 27/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 9348/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
231 Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
Số hiệu: 9349/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
232 Giao thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án Hỗ trợ trồng rừng sản xuất thuộc Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa, năm 2022
Số hiệu: 9350/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
233 Tham mưu giải quyết đề nghị thẩm định khái toán chi phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc tại dự án Cụm công nghiệp Thượng Ninh, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân
Số hiệu: 9353/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
234 Giao báo cáo theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2717/BGDĐT-TCCB ngày 27/6/2022
Số hiệu: 9354/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
235 Chấp thuận vị trí đấu nối tạm đường nhánh từ trung tâm dịch vụ thương mại Trường Xuân vào ĐT.506 tại Km0+145 (T), xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân
Số hiệu: 9356/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
236 Đề nghị thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
Số hiệu: 9358/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
237 Giao phối hợp, triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) của tỉnh Quảng Nam trên địa bàn tỉnh
Số hiệu: 9359/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
238 Giao tham mưu điều chỉnh vị trí đấu nối dự án cửa hàng xăng dầu Cẩm Lương vào ĐT.523E, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy
Số hiệu: 9360/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-06-2022
239 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Yên Trung, huyện Yên Định đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 1868/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 31-05-2022
240 Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp giao thông thủy lợi Thanh Hóa xin giao đất giai đoạn 1 để thực hiện dự án Công trình dịch vụ thương mại tổng hợp Hồ Thành tại phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa.
Số hiệu: 7120/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 23-05-2022