THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
241
Số hiệu: 113  |   Chủ đề: Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe  |  Lĩnh vực: Bảo hiểm XH - BH Y tế - BH thất nghiệp  |  Ngày ban hành: 06/09/2022
242 Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 02 năm 2022
Số hiệu: 6/CĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 10/08/2022
243 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường giao thông khu du lịch suối cá thần, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ
Số hiệu: 2597/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
244 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tỉnh 502 đoạn từ nút giao với đường Đình Hương - Giàng, phường Thiệu Dương đến ngã ba đi cầu phao Vồm, phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa
Số hiệu: 2600/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
245 Thu hồi đất của Tổng Công ty xây dựng và Thương mại Hưng Đô – Công ty cổ phần cho Công ty cổ phần Ngọc Tâm Bình thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát số 05, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 2601/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
246 Cho Công ty TNHH Đá ốp lát Hoan Liên chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân để thực hiện dự án Đầu tư khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường.
Số hiệu: 2602/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
247 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 2604/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
248 Cung cấp thông tin, số lượng đối tượng chính sách là người dân tộc thiểu số.
Số hiệu: 10915/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
249 Giao tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 293/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Số hiệu: 10916/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
250 Giao triển khai thực hiện Thông tư số 12/2022/TT-BCT ngày 25/7/2022 của Bộ Công Thương quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí
Số hiệu: 10917/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
251 Công ty TNHH Xây dựng và Khai thác hạ tầng Lam Sơn đề nghị cho phép thuê đất đợt 1 giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng KCN Lam Sơn - Sao Vàng.
Số hiệu: 10920/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
252 Giao tham mưu giải quyết đề nghị thu hồi ngoài mốc để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Nham Thạch huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Số hiệu: 10921/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
253 Góp ý dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2022.
Số hiệu: 10922/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
254 Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2022
Số hiệu: 10924/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
255 Không chấp thuận tận thu khoáng sản đá vôi trong quá trình làm đường tạm để vận chuyển thiết bị phục vụ công tác thăm dò 02 mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn và xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.
Số hiệu: 10927/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
256 Lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Số hiệu: 10928/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
257 Giao tham mưu báo cáo công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng đối với khu vực mỏ đá vôi xi măng tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn.
Số hiệu: 10929/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
258 Giao tham mưu xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC về dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Số hiệu: 10937/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
259 Giao tham mưu tiếp thu ý kiến hoàn thiện Hồ sơ bổ sung quy hoạch của Dự án thuỷ lợi kết hợp thuỷ điện Tén Tằn, tỉnh Thanh Hoá.
Số hiệu: 10946/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
260 Bổ sung sân golf tại huyện Nga Sơn vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số hiệu: 10947/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/07/2022