THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
261 Giao tham gia góp ý Dự thảo Thông tư theo đề nghị của Bộ Nội vụ
Số hiệu: 7166/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
262 Giao triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê và khảo sát phục vụ cho việc sửa đổi 02 Thông tư thống kê ngành Nội vụ
Số hiệu: 7167/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
263 Cử công chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Số hiệu: 7168/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
264 Sử dụng điểm đấu nối đường nhánh từ dự án cầu trung tâm đô thị thị trấn Cành Nàng và đường nối đường tránh thị trấn Cành Nàng đi ĐT.523D vào QL.217 tại Km94+580 (ngã tư)
Số hiệu: 7169/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
265 Chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư cho đồng bào sinh sống trên sông nước, xã Thiệu Vũ và quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu vực đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa
Số hiệu: 7170/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
266 Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
Số hiệu: 7172/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
267 Giao tham mưu Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số hiệu: 7177/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
268 Hợp tác xã vận tải Quang Trung quản lý bến xe Triệu Sơn xin giao đất giai đoạn 1 dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Quang Trung tại phường Đông Lĩnh, TPTH.
Số hiệu: 7179/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
269 Đồng ý cho lùi thời gian báo cáo, trình Đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Nông Cống.
Số hiệu: 7180/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
270 Giao xem xét, giải quyết đề nghị chủ trương dự án cụm nhà máy, nhà xưởng công nghiệp nhẹ và dịch vụ phụ trợ, thuộc đô thị Gũ, huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa.
Số hiệu: 7183/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
271 Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất dự án Khu thương mại dịch vụ Tuấn Lan tại xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa của Công ty TNHH xây dựng thương mại Tuấn Lan
Số hiệu: 7185/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
272 Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo giục pháp luật tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 1737/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
273 Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà học bộ môn, nhà đa năng và các công trình phụ trợ trường THPT Nga Sơn, huyện Nga Sơn
Số hiệu: 1739/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
274 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Quảng Bình, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 1740/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
275 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Quảng Bình, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 1741/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
276 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Quảng Bình, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 1742/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
277 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 1743/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
278 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Cẩm Bình 3, huyện Cẩm Thủy đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 1744/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
279 Giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Hoa (người được ông Trần Gia Mạnh ủy quyền) ở thôn Cao Nhuận, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống.
Số hiệu: 1747/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 23-05-2022
280 Phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm, xây dựng quy trình kỹ thuật và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa năm 2022
Số hiệu: 1748/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 23-05-2022