THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
101 Xây dựng báo cáo việc huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong lĩnh vực giáo dục của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
Số hiệu: 18428/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 08-12-2022
102 Góp ý về dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Số hiệu: 18429/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 08-12-2022
103 Thực hiện dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình (+18.50) m đến (+20.36) m
Số hiệu: 18433/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 08-12-2022
104 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy giày Cẩm Ngọc tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy
Số hiệu: 18434/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 08-12-2022
105 Cho phép Công ty TNHH MTV đầu tư APPE AC (có địa chỉ tại thôn Chiềng Nang, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác nước dưới đất
Số hiệu: 126/GP-UBND  |  Ngày ban hành: 28-11-2022
106 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thành Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 3361/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 07-10-2022
107 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thăng Long 2, huyện Nông Cống đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 3360/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 07-10-2022
108 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Vạn Thiện, huyện Nông Cống đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 3359/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 07-10-2022
109 Đề nghị điều chỉnh kinh phí và thời gian thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An
Số hiệu: 14958/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 07-10-2022
110 Mời họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh để thống nhất biện pháp giải quyết 06 vụ việc khiếu nại vào 15h30 ngày 07/10/2022
Số hiệu: 595/GM-UBND  |  Ngày ban hành: 06-10-2022
111 Cho Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn
Số hiệu: 3336/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 06-10-2022
112 Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 28/9 đến ngày 03/10/2022 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới
Số hiệu: 12/CĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 05-10-2022
113 Công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022
Số hiệu: 10/CĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 26-09-2022
114 Phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hợp tác xã Đại Hải xã Hải Thanh
Số hiệu: 3147/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 21-09-2022
115 Chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng Đô thị mới Lương Sơn, huyện Thường Xuân đến năm 2045.
Số hiệu: 13952/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 21-09-2022
116 Về việc giao triển khai thực hiện việc cập nhật mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Số hiệu: 13964/UBND-CNTT  |  Ngày ban hành: 21-09-2022
117 Về việc giao triển khai thực hiện Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Số hiệu: 13970/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 21-09-2022
118 Giao giải quyết đề nghị của UBND huyện Bá Thước.
Số hiệu: 13977/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 21-09-2022
119 Chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và quảng trường biển tại xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn.
Số hiệu: 13981/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 21-09-2022
120 Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Công sở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc
Số hiệu: 13986/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 21-09-2022