THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
41 Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư đường từ bản Son đi bản Ché Lầu, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a)
Số hiệu: 4721/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
42 Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Tam Lư - Tam Thanh, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a)
Số hiệu: 4722/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
43 Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a)
Số hiệu: 4723/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
44 Xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế
Số hiệu: 4724/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
45 Về việc tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Thạch Thành đối với bà Bùi Thị Hiền
Số hiệu: 4725/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
46 Nâng bậc lương trước thời hạn (12 tháng) đối với ông Lôi Quang Vũ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu: 4726/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
47 Giao tham mưu tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Số hiệu: 19396/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
48 Giao thẩm định Tờ trình số 921/TTr-BVHT ngày 26/12/2022 của Bệnh viện ĐK huyện Hà Trung
Số hiệu: 19402/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
49 Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.
Số hiệu: 19403/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
50 Giao triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Số hiệu: 19405/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
51 Giao tham mưu giải quyết đề nghị cấp kinh phí cho lưu học sinh Lào nhập học năm 2022
Số hiệu: 19413/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
52 Giao xem xét giải quyết đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh.
Số hiệu: 19418/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
53 Giao xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm Thanh Hóa tại Công văn số 10/CV-ĐTTH ngày 15/12/2022
Số hiệu: 19419/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
54 Giao xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ngọc Yến về việc đưa 02 mỏ đất san lấp tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn vào kế hoạch đấu giá năm 2022.
Số hiệu: 19420/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
55 Thực hiện quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Số hiệu: 19421/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
56 Giao xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Tây Thành tại Công văn số 58/CV-TT ngày 16/12/2022
Số hiệu: 19422/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
57 Giao có ý kiến giải quyết đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định.
Số hiệu: 19423/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
58 Chưa chấp thuận đưa mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đề nghị của Công ty CP tư vấn đầu tư bất động sản Xuân Hùng
Số hiệu: 19424/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
59 Giao báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2022.
Số hiệu: 19425/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
60 Chưa xem xét đề nghị của Công ty TNHH khai thác Hải Nam về việc gia hạn thời gian tận thu, vận chuyển đất thừa trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân
Số hiệu: 19426/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022