THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
61 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Tây Hồ, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 4452/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
62 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 4453/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
63 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Thành Thọ, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 4454/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
64 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Kim Tân, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 4455/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
65 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu Thịnh Vượng tại xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa của Công ty Cổ phần may Thịnh Vượng
Số hiệu: 4456/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
66 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa
Số hiệu: 4457/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
67 Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2027
Số hiệu: 4461/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
68 Giao tham mưu giải quyết đề nghị cho phép khởi công xây dựng công trình Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Thanh Tân, huyện Như Thanh.
Số hiệu: 18677/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
69 Giao tham mưu chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất để bố trí nhà văn hóa thôn Thủ Phú, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn.
Số hiệu: 18679/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
70 Trả lời Công ty Luật TNHH Hà Trọng Đại và Cộng sự, địa chỉ ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Số hiệu: 18682/UBND-TD  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
71 Giao triển khai, hướng dẫn thực hiện Văn bản số 8258/BNN-TCLN ngày 07/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về kinh phí thực hiện bảo vệ và phát triển rừng năm 2022
Số hiệu: 18683/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
72 Giao tham mưu, giải quyết đề nghị chấp thuận cho Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Anh Tú nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc.
Số hiệu: 18684/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
73 Giao tham mưu giải quyết đề nghị hỗ trợ xi măng cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 của huyện Triệu Sơn.
Số hiệu: 18685/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
74 Giao rà soát, báo cáo thực trạng các cơ sở nhà, đất hiện đang quản lý, sử dụng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 18692/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
75 Giao triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Số hiệu: 18693/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
76 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030
Số hiệu: 18694/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
77 Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Số hiệu: 18695/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
78 Giao tham mưu giải quyết đề nghị xin chủ trương lập Đề án phát triển du lịch huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2030
Số hiệu: 18696/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
79 Về việc thực hiện Quyết định số 2551/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Số hiệu: 18697/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
80 Sử dụng các nút giao đấu nối đường nhánh vào QL.1, huyện Hoằng Hóa
Số hiệu: 18698/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 14-12-2022