THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về Hôn nhân gia đình và pháp luật về quốc tịch, hộ tịch và Truyền thông các chính sách về trợ giúp pháp lý cho cán bộ làm công tác ở cơ sở tại huyện Mường Lát.

Ngày tạo:  24/12/2022 09:33:08
Để thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra, ngày 16 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường trung tâm của huyện Mường Lát, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Mường Lát, tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về Hôn nhân gia đình và pháp luật về quốc tịch, hộ tịch và Truyền thông các chính sách về trợ giúp pháp lý cho cán bộ làm công tác ở cơ sở tại huyện Mường Lát.

Thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025 và Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025 và nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao. Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 673/KH-STP ngày 13 tháng 10 năm 2022 nhằm thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, năm 2022.

          Để thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra, ngày 16 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường trung tâm của huyện Mường Lát, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Mường Lát, tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về Hôn nhân gia đình và pháp luật về quốc tịch, hộ tịch và Truyền thông các chính sách về trợ giúp pháp lý cho cán bộ làm công tác ở cơ sở tại huyện Mường Lát.

          Tham dự Hội nghị có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là cán bộ, công chức các phòng Tư pháp và Dân tộc thuộc UBND huyện Mường Lát, Công chức tư pháp các xã, thị trấn trên địa bàn; Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; hòa giải viên ở cơ sở; cán bộ nòng cốt thôn, bản (bí thư chi bộ; tổ trưởng, tổ phó thôn, bản; Trưởng, phó ban công tác Mặt trận, trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội của thôn, bản…).  và Người dân đại diện đồng bào dân tộc thiểu số.

          Hội nghị đã được các báo cáo viên Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về: Hôn nhân và gia đình; Pháp luật về quốc tịch, hộ tịch; Truyền thông các chính sách về Trợ giúp pháp lý. 

          Đồng chí Phan Văn Đại - Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật đã trình bày chuyên đề về các quy định của pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến liên quan đến các quy định của pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, đặc biệt đồng chí đã phân tích kỹ về nội dung quốc tịch liên quan đến người di cư tự do và kết hôn không giá thú, cũng như các nội dung liên quan đến việc đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn cho đồng bào dân tộc có quan hệ hôn nhân với người dân Lào.

          Đồng chí Cao Văn Phương, báo cáo viên Sở Tư pháp đã trình bày chuyên đề các quy định của pháp luật về Hôn nhân và gia đình, qua chuyên đề này đồng chí đã đi sâu phân tích các nội dung về quan hệ hôn nhân, các yếu tố tài sản trong quan hệ hôn nhân và đặc biệt phân tích kỹ mối quan hệ cha, mẹ, con gắn với các phong tục của đồng bào dân tộc tại Mường Lát.

          Tại Hội nghị này các báo cáo viên của Sở Tư pháp cũng đã giới thiệu về nội dung các quy định của pháp luật về Trợ giúp pháp lý (trong đó đã chỉ rõ các đối tượng được trợ giúp pháp lý, cũng như điều kiện và các nội dung liên quan) đồng thời các báo cáo viên cũng trao đổi về Chi nhánh trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa, phụ trách công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Mường Lát, và cũng phân tích cho các đại biểu một số các tội phạm và quy định của pháp luật hình sự để các đại biểu hiểu và nắm rõ công tác trợ giúp pháp lý.

          Với những nội dung của Hội nghị, các đại biểu đã được trang bị những kiến thức pháp luật về Hôn nhân, gia đình; các quy định về luật quốc tịch, hộ tịch cùng những quy định về trợ giúp pháp lý, trên nền tảng các nội dung pháp luật được báo cáo viên truyền đạt, các đại biểu đã có những thảo luận sôi nổi gắn với thực tiễn các vụ việc, các quan hệ đang diễn ra tại các thôn, bản trên địa bàn huyện Mường Lát, qua những nội dung được nêu ra, các báo cáo viên đã giải thích các quy định của pháp luật và tư vấn cách thức giải quyết vụ việc cho các đại biểu, qua đó các đại biểu đã tiếp nhận các thông tin để xử lý vụ việc trên thực tiễn.

          Những kết quả đạt được tại Hội nghị, cùng với sự đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật của Sở Tư pháp và các cấp, các ngành và UBND huyện Mường Lát thì công tác nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ và Nhân dân trên địa bàn sẽ đem lại hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung về văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng tại các khu vực đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Mường Lát nói riêng./.


Thanh Long

File đính kèm
   

Nhập nội dung ý kiến của bạn.
Nhập tên của bạn.
Nhập email của bạn.