THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
301 Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Mứt ở thôn Đông Thắng, xã Trung Chính, huyện Nông Cống
Số hiệu: 2288/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
302 Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 (Mỏ đá cát kết tại xã Tân Trường và xã Phú Lâm, thị xã Nghi SơnDiện tích 20,66 ha)
Số hiệu: 2289/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
303 Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022(Mỏ đất sét tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, diện tích 15,5 ha)
Số hiệu: 2290/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
304 Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 (mỏ đất sét tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, diện tích 2,5 ha)
Số hiệu: 2291/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
305 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu thực hiện dự án “Xây dựng mô hình trồng, chế biến, tiêu thụ cây dược liệu: Sachi Inchi (Plukenetia Volubilis L.), kim ngân (Lonicera japonica Thunb) theo hướng GACP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”
Số hiệu: 2292/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
306 Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 9246/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
307 Giao tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hiệu: 9250/UBND-CNTT  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
308 Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại An Bình Phát Hà Nội về xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp An Binh Phát Hà Nội tại khu Xim sắt xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa
Số hiệu: 9251/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
309 Giao tham mưu đấu nối dự án Cụm Công nghiệp làng nghề phường Quảng Châu vào Đại lộ Nam Sông Mã
Số hiệu: 9255/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
310 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong năm 2022
Số hiệu: 9267/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
311 Thực hiện Công văn số 1492/BKHCN-TCCB ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hiệu: 9268/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
312 Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp giao thông thủy lợi Thanh Hóa xin giao đất giai đoạn 1 để thực hiện dự án Công trình dịch vụ thương mại tổng hợp Hồ Thành tại phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa
Số hiệu: 9276/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
313 Tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
Số hiệu: 9284/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
314 Giao phối hợp, tham gia khảo sát trực tuyến về tình hình 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
Số hiệu: 9285/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
315 Giao triển khai thực hiện Công văn số 2655/BGDĐT-GDĐH ngày 24/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Số hiệu: 9287/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
316 Giao tham mưu giải quyết đề nghị bổ sung điểm đấu nối dự án vào QL47
Số hiệu: 9289/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
317 Giao xem xét, giải quyết đề nghị đầu tư Nhà máy sản xuất và cho các tổ chức, cá nhân thuê để sản xuất các sản phẩm giầy và phụ liệu ngành may mặc tại xã Yên Thịnh, huyện Yên Định của Công ty TNHH Minh Danh.
Số hiệu: 9297/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
318 Công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa
Số hiệu: 9299/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
319 Giao góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
Số hiệu: 9306/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
320 Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp
Số hiệu: 9309/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28/06/2022