THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
281 Giao thực hiện trình tự, thủ tục về cải tạo, xây dựng lại chung cư trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn theo Nghị định số 69/2021/NĐ-CP
Số hiệu: 10995/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
282 Giao triển khai thực hiện Nghị quyết số 256/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Số hiệu: 10996/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
283 Cho phép Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn gia hạn thời gian thu hồi cát nhiễm mặn trong quá trình nạo vét tuyến luồng nhánh và vùng nước trước bến cảng số 7, 8, 9, 10 dự án Cảng tổng hợp Long Sơn
Số hiệu: 10998/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
284 Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án Xưởng sản xuất kinh doanh giày da, may mặc gia công tổng hợp tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Thịnh Phát (lần 2)
Số hiệu: 11000/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
285 Giao triển khai Thông tư số 19/2022/TT-BGTVT ngày 26/07/2022 của Bộ Giao thông vận tải về Quy định bảo trì công trình hàng hải
Số hiệu: 11002/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
286 Nội dung đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu xen cư tại số 19 Bến Than, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.
Số hiệu: 11003/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
287 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Cửa hàng xăng dầu đa tiện ích Nguyễn Anh tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa
Số hiệu: 2269/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
288 Quyết định Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án: Khu dân cư phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa thuộc Mặt bằng quy hoạch số 8315/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017
Số hiệu: 2271/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
289 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH thương mại Thái Sơn
Số hiệu: 2272/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
290 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hiếu ở khu phố Quang Giáp, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn.
Số hiệu: 2273/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
291 Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 2274/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
292 Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Tây Nam đại lộ Nam sông Mã 1, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa
Số hiệu: 2275/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
293 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điểm đấu nối vào Km335+160 (P) và xóa bỏ điểm đấu nối tại Km335+120 (P) Quốc lộ 1 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 29/6/2020
Số hiệu: 2277/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
294 Phê duyệt danh sách đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế (đợt 2 năm 2022 và bổ sung đợt 1 năm 2022) theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ
Số hiệu: 2279/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
295 Quyết định giải thể Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cơ sở 03 thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn
Số hiệu: 2280/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
296 Cho Công ty TNHH Một thành viên Trường Tuấn thuê đất để thực hiện dự án Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Phong, huyện Yên Định
Số hiệu: 2281/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
297 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ an toàn sinh học tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân của Công ty TNHH đầu tư trang trại Bãi Kê
Số hiệu: 2283/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
298 Phê duyệt cấp kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh chuyển tiếp đợt IV, năm 2022
Số hiệu: 2284/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
299 Cho Công ty TNHH Tập đoàn Định An (trước đây là Công ty TNHH Định An) thuê đất tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh để thực hiện dự án Xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp
Số hiệu: 2285/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
300 Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hồng ở thôn Đông Thắng, xã Trung Chính, huyện Nông Cống.
Số hiệu: 2286/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28/06/2022