THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
161 Giao tham mưu tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Số hiệu: 19396/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
162 Giao thẩm định Tờ trình số 921/TTr-BVHT ngày 26/12/2022 của Bệnh viện ĐK huyện Hà Trung
Số hiệu: 19402/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
163 Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.
Số hiệu: 19403/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
164 Giao triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Số hiệu: 19405/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
165 Giao tham mưu giải quyết đề nghị cấp kinh phí cho lưu học sinh Lào nhập học năm 2022
Số hiệu: 19413/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
166 Giao xem xét giải quyết đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh.
Số hiệu: 19418/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
167 Giao xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm Thanh Hóa tại Công văn số 10/CV-ĐTTH ngày 15/12/2022
Số hiệu: 19419/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
168 Giao xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ngọc Yến về việc đưa 02 mỏ đất san lấp tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn vào kế hoạch đấu giá năm 2022.
Số hiệu: 19420/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
169 Thực hiện quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Số hiệu: 19421/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
170 Giao xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Tây Thành tại Công văn số 58/CV-TT ngày 16/12/2022
Số hiệu: 19422/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
171 Giao có ý kiến giải quyết đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định.
Số hiệu: 19423/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
172 Chưa chấp thuận đưa mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đề nghị của Công ty CP tư vấn đầu tư bất động sản Xuân Hùng
Số hiệu: 19424/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
173 Giao báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2022.
Số hiệu: 19425/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
174 Chưa xem xét đề nghị của Công ty TNHH khai thác Hải Nam về việc gia hạn thời gian tận thu, vận chuyển đất thừa trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân
Số hiệu: 19426/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
175 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Tây Hồ, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 4452/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
176 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 4453/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
177 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Thành Thọ, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 4454/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
178 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Kim Tân, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 4455/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
179 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu Thịnh Vượng tại xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa của Công ty Cổ phần may Thịnh Vượng
Số hiệu: 4456/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
180 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa
Số hiệu: 4457/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022