THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
141 Nâng bậc lương trước thời hạn (12 tháng) đối với ông Lôi Quang Vũ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu: 4726/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
142 Giao tham mưu tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Số hiệu: 19396/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
143 Giao thẩm định Tờ trình số 921/TTr-BVHT ngày 26/12/2022 của Bệnh viện ĐK huyện Hà Trung
Số hiệu: 19402/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
144 Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.
Số hiệu: 19403/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
145 Giao triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Số hiệu: 19405/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
146 Giao tham mưu giải quyết đề nghị cấp kinh phí cho lưu học sinh Lào nhập học năm 2022
Số hiệu: 19413/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
147 Giao xem xét giải quyết đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh.
Số hiệu: 19418/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
148 Giao xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm Thanh Hóa tại Công văn số 10/CV-ĐTTH ngày 15/12/2022
Số hiệu: 19419/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
149 Giao xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ngọc Yến về việc đưa 02 mỏ đất san lấp tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn vào kế hoạch đấu giá năm 2022.
Số hiệu: 19420/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
150 Thực hiện quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Số hiệu: 19421/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
151 Giao xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Tây Thành tại Công văn số 58/CV-TT ngày 16/12/2022
Số hiệu: 19422/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
152 Giao có ý kiến giải quyết đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định.
Số hiệu: 19423/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
153 Chưa chấp thuận đưa mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đề nghị của Công ty CP tư vấn đầu tư bất động sản Xuân Hùng
Số hiệu: 19424/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
154 Giao báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2022.
Số hiệu: 19425/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
155 Chưa xem xét đề nghị của Công ty TNHH khai thác Hải Nam về việc gia hạn thời gian tận thu, vận chuyển đất thừa trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân
Số hiệu: 19426/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28-12-2022
156 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Tây Hồ, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 4452/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
157 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 4453/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
158 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Thành Thọ, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 4454/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
159 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Kim Tân, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 4455/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022
160 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu Thịnh Vượng tại xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa của Công ty Cổ phần may Thịnh Vượng
Số hiệu: 4456/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 14-12-2022