THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
21 Quyết định phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Pha Đay, huyện Quan Hóa năm 2023
Số hiệu: 1716/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
22 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nâng cấp tuyến đê hữu sông Hoàng đoạn K28+760 - K33+500, huyện Nông Cống của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống thực hiện tại các xã Tế Nông và Hoàng Giang, huyện Nông Cống.
Số hiệu: 1719/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
23 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường và khoáng sản đi kèm trong “Báo cáo kết quả thăm dò bổ sung khoáng sản đá vôi có hàm lượng CaCO3 ≥ 85% trong phạm vị Giấy phép khai thác khoáng sản số 248/GP-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2018 tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa”
Số hiệu: 1720/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
24 Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 1721/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
25 Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024
Số hiệu: 1723/QĐ-BCĐ  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
26 Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ cho thuê đất thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 1724/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
27 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp tại xã Tân Trường, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn
Số hiệu: 1725/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
28 Về việc thu hồi đất do UBND xã Tân Trường, Trường Lâm quản lý để thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp tại xã Tân Trường và xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn
Số hiệu: 1726/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
29 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 1727/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
30 Giao đất và cho Công ty cổ phần Mặt Trời Thanh Hóa thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 1729/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
31 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 1730/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
32 Quyết định phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Lý Ải, huyện Lang Chánh năm 2023.
Số hiệu: 1731/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
33 Nghỉ hưu đối với ông Đỗ Văn Huy, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu
Số hiệu: 1732/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
34 Quyết định về việc ủy quyền cho UBND huyện Cẩm Thủy phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
Số hiệu: 1733/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
35 Giao xem xét giải quyết đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung.
Số hiệu: 6905/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
36 Giao triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BVHTTDL ngày 15/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu: 6906/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
37 Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà ăn của Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa
Số hiệu: 6907/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
38 Giao tham mưu gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch Golden Coast Resort Hải Hòa tại Khu kinh tế Nghi Sơn
Số hiệu: 6911/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
39 Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 3/2023.
Số hiệu: 6912/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 22-05-2023
40 Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Chí Nghĩa (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)
Số hiệu: 1714/QĐ-XPHC  |  Ngày ban hành: 22-05-2023