THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
41 Quyết định phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Pha Đay, huyện Quan Hóa năm 2023
Số hiệu: 1716/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
42 Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia và các nước
Số hiệu: 6924/UBND-KSTTHCNC  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
43 Chưa chấp thuận đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá vôi 2,76ha làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung.
Số hiệu: 6925/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
44 Giao nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Thành viên UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2025”
Số hiệu: 6927/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
45 Giao tham mưu, triển khai nội dung chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản.
Số hiệu: 6930/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
46 Thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hiệu: 6931/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
47 Thực hiện Thông tư 03/2023/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hiệu: 6932/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
48 Giao tham mưu giải quyết đề nghị bố trí vốn đối ứng thực hiện dự án do Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ.
Số hiệu: 6933/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
49 Giao nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết đề nghị giao đất đối ứng thanh toán dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT).
Số hiệu: 6934/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
50 Giao tham mưu, giải quyết đề nghị phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Phương án chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên thành Vườn quốc gia Xuân Liên.
Số hiệu: 6935/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
51 Giao tham mưu gia hạn Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa Công trình thủy điện Trung Xuân.
Số hiệu: 6936/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
52 Giao tham mưu, giải quyết đề nghị về bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đợt 2, năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Số hiệu: 6938/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
53 Đề án phân loại đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại I và Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập phường thuộc đô thị Thanh Hóa
Số hiệu: 6939/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
54 Đầu tư, hoạt động của bến xe khách Quán Lào, huyện Yên Định.
Số hiệu: 6944/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
55 Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp - Khu đô thị Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Số hiệu: 6945/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
56 Thời gian thực hiện dự án: Trụ sở hợp khối Sở Nội vụ - Sở Ngoại vụ - Sở Khoa học và Công nghệ - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật - Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa
Số hiệu: 6946/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
57 Giao tham mưu, giải quyết đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ một phần lô đất TK2.HH-TM.01 tại Quy hoạch phân khu F, thành phố Sầm Sơn.
Số hiệu: 6948/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
58 Giao tham mưu giải quyết đề nghị không thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế khi thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản và heo sau cai sữa Thanh Thủy tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước.
Số hiệu: 6949/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
59 Giao hướng dẫn thực hiện Thông tư số 21/2023/TT-BTC ngày 14/4/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.
Số hiệu: 6950/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
60 Triển khai dự án Khu đô thị mới tại xã Hoằng Quang và xã Hoằng Long, thành phố Thanh Hóa
Số hiệu: 6951/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023