THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
61 Giao tham mưu điều chỉnh dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2).
Số hiệu: 6954/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
62 Giao hướng dẫn và giải quyết đề nghị của UBND huyện Hậu Lộc tại Công văn số 1262/UBND-BQLDA ngày 15/5/2023.
Số hiệu: 6957/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
63 Giao tham mưu giải quyết đề nghị không thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế khi thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt ngoại thương phẩm công nghệ cao, quy mô 30.000 con/lứa tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước.
Số hiệu: 6960/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
64 Phát triển đại lý, điểm bán hàng đối với các đối tượng chính sách xã hội của Công ty TNHH một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam
Số hiệu: 6965/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
65 Giao xem xét đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh của Công ty TNHH Hà Thành.
Số hiệu: 6966/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
66 Triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm
Số hiệu: 6967/UBND-VPĐP  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
67 Giao tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”
Số hiệu: 6968/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
68 Tổ chức biểu diễn nghệ thuật văn hóa truyền thống của tỉnh tại các khu du lịch biển để quảng bá, phục vụ Nhân dân và du khách
Số hiệu: 6974/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
69 Giao xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách phát triển, bảo tồn tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số của địa phương
Số hiệu: 6975/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
70 Triển khai Báo cáo số 282-BC/TU ngày 08/05/2023 của Thường trực Tỉnh ủy.
Số hiệu: 6976/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
71 Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tại Công văn số 646/BQL-KTTĐ ngày 19/5/2023
Số hiệu: 6977/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
72 Tham gia Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và Sản phẩm thủ công truyền thống”.
Số hiệu: 6978/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
73 Quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Số hiệu: 6981/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
74 Triển khai thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Số hiệu: 6982/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 22/05/2023
75 Cấp phép cho Quân Đoàn 1, địa chỉ tại phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng Nhà khách Quân Đoàn 1 tại Sầm Sơn
Số hiệu: 48/GP-UBND  |  Ngày ban hành: 18/05/2023
76 Về việc cho Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn chuyển hình thức thuê đất khu đất thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn
Số hiệu: 1632/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
77 Chấp thuận cho Công ty cổ phần XD và TM Phú Quang nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện đầu tư dự án phi nông nghiệp tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
Số hiệu: 1633/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
78 Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (đối với 11 mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định)
Số hiệu: 1635/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
79 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đầu tư xây dựng Công sở xã Điền Thượng, huyện Bá Thước
Số hiệu: 1636/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
80 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi ECO - Thanh Sơn tại xã Thanh Sơn và xã Tân Bình, huyện Như Xuân
Số hiệu: 1639/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 16/05/2023