THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
81 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho 70 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa
Số hiệu: 1640/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
82 Về việc giao đất cho Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa để sử dụng vàomục đích Trụ sở làm việc Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa
Số hiệu: 1641/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
83 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Công sở xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 1642/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
84 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trườngdự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm công nghiệp APG thực hiện tại thị trấn Phong Sơn và xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Số hiệu: 1645/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
85 Giao tham mưu triển khai Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng chính phủ.
Số hiệu: 6561/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
86 Đề nghị cho phép thi công đấu nối đường dân sinh đi qua đê tả sông Yên tại lý trình K2+220 đến K2+240 để xây dựng công trình Đường giao thông khu thể dục thể thao huyện Nông Cống
Số hiệu: 6566/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
87 Giao triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1781/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Số hiệu: 6567/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
88 Giao tham mưu lập báo cáo đánh giá thực hiện Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh.
Số hiệu: 6568/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
89 Chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Cừ, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045.
Số hiệu: 6565/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
90 Đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.
Số hiệu: 6575/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
91 Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Ba Si, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040.
Số hiệu: 6576/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
92 Giao tham mưu chủ trương điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung Đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.
Số hiệu: 6577/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
93 Giao giải quyết đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất: Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 1A, thuộc Khu phố 4, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn
Số hiệu: 6580/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
94 Giao tham mưu chấp thuận điểm đấu nối giao thông các Trạm Y tế thuộc dự án: Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa.
Số hiệu: 6582/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
95 Giao triển khai thực hiện việc cập nhật mã định danh điện tử mới của UBND tỉnh Bắc Kạn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Số hiệu: 6586/UBND-CNTT  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
96 Giao triển khai, thực hiện Quyết định số 1826/QĐ-BNN-KTHT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Số hiệu: 6591/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
97 Giao tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Số hiệu: 6592/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
98 Giao triển khai, thực hiện Công văn số 3276/BTNMT-KSONMT ngày 11/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Số hiệu: 6593/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
99 Hoàn thiện các dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu sử dụng vốn WB.
Số hiệu: 6594/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 16/05/2023
100 Giao khẩn trương tham mưu triển khai ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản và thuỷ sản.
Số hiệu: 6597/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 16/05/2023