THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
261 Triển khai Công điện số 665/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác.
Số hiệu: 10949/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
262 Hướng dẫn Công ty TNHH sản xuất thương mại Lê Gia Phát thực hiện trình tự, thủ tục mở rộng Xưởng may mặc Hoàng Thịnh, tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa
Số hiệu: 10950/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
263 Hướng dẫn, giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại nông nghiệp Dung Anh về xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt chất lượng cao theo hướng quy mô công nghiệp sạch tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước
Số hiệu: 10954/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
264 Hướng dẫn Công ty Cổ phần đầu tư sinh thái Thiên Đường Xanh thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành
Số hiệu: 10956/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
265 Giao tham mưu gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy may mặc xuất khẩu tại xã Định Tân và xã Định Hưng, huyện Yên Định.
Số hiệu: 10958/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
266 Triển khai thực hiện đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội năm 2023
Số hiệu: 10959/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
267 Giải quyết vướng mắc đối với việc gia hạn thời gian sử dụng đất Cửa hàng xăng dầu Petrolimex - Cửa hàng 16
Số hiệu: 10960/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
268 Cổ phần hóa Đội quản lý giao thông đường bộ huyện Hà Trung và Đội đảm bảo giao thông huyện Triệu Sơn
Số hiệu: 10961/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
269 Giao triển khai thực hiện Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số hiệu: 10966/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
270 Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Chi nhánh bến xe huyện Triệu Sơn tại xã Hợp Thành và xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.
Số hiệu: 10978/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
271 Giao tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế
Số hiệu: 10982/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
272 Ban hành Quy định các tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh
Số hiệu: 10983/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
273 Giao tham mưu, giải quyết đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Cầu Quan, huyện Nông Cống.
Số hiệu: 10984/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
274 Giao triển khai Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh
Số hiệu: 10985/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
275 Quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ
Số hiệu: 10986/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
276 Cung cấp thông tin về Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020.
Số hiệu: 10987/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
277 Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.
Số hiệu: 10988/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
278 Giao triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện.
Số hiệu: 10989/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
279 Phương án Thiết kế đô thị dọc hai bên tuyến Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.
Số hiệu: 10992/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/07/2022
280 Lùi thời gian khởi công Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng
Số hiệu: 10993/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/07/2022