THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
361 Giao giải quyết đề nghị tháo gỡ khó khăn về hồ sơ thuê đất dự án Khu thương mại và dịch vụ tổng hợp Hải Thư tại xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa
Số hiệu: 7145/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
362 Giao tham mưu hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án đường giao thông kết nối từ đường Nghi Sơn - Sao Vàng đi khu dân cư xã Trung Chính
Số hiệu: 7148/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
363 Giao tham mưu đấu nối đường nhánh dự án khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu thông thường tại núi Nhớt, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc
Số hiệu: 7150/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
364 Giao tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch, cơ chế chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số hiệu: 7151/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
365 Điều chỉnh loại đường thủy nội địa theo quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ.
Số hiệu: 7152/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
366 Giao tham mưu tiếp nhận sử dụng nhịp dầm thép T66 cầu Hón Khó cũ, dự án nâng cấp QL.15 đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu: 7153/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
367 Giao triển khai thực hiện đấu nối đường nhánh vào QL.47, QL.47C
Số hiệu: 7154/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
368 Về việc chấp thuận Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Yên Định.
Số hiệu: 7155/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
369 Về việc chấp thuận Phương án tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Quan Hóa.
Số hiệu: 7156/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
370 Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 cấp tỉnh
Số hiệu: 7157/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
371 Giao tham mưu ý kiến đối với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc.
Số hiệu: 7159/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
372 Giao tham mưu, tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay
Số hiệu: 7162/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
373 Bổ nhiệm, xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
Số hiệu: 7164/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
374 Đề xuất phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ
Số hiệu: 7165/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
375 Giao tham gia góp ý Dự thảo Thông tư theo đề nghị của Bộ Nội vụ
Số hiệu: 7166/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
376 Giao triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê và khảo sát phục vụ cho việc sửa đổi 02 Thông tư thống kê ngành Nội vụ
Số hiệu: 7167/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
377 Cử công chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Số hiệu: 7168/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
378 Sử dụng điểm đấu nối đường nhánh từ dự án cầu trung tâm đô thị thị trấn Cành Nàng và đường nối đường tránh thị trấn Cành Nàng đi ĐT.523D vào QL.217 tại Km94+580 (ngã tư)
Số hiệu: 7169/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
379 Chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư cho đồng bào sinh sống trên sông nước, xã Thiệu Vũ và quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu vực đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa
Số hiệu: 7170/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
380 Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
Số hiệu: 7172/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 23/05/2022