THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
341 Giao rà soát, đánh giá lại tính khả thi và sự phù hợp về quy trình, công nghệ của Dự án Khu nuôi trồng thủy hải sản VNC tại phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn
Số hiệu: 9344/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
342 Giao triển khai thực hiện Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu: 9345/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
343 Thu hồi, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 của Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc
Số hiệu: 9347/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
344 Thực hiện Công văn số 2696/BGDĐT-KHTC ngày 27/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 9348/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
345 Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
Số hiệu: 9349/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
346 Giao thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án Hỗ trợ trồng rừng sản xuất thuộc Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa, năm 2022
Số hiệu: 9350/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
347 Tham mưu giải quyết đề nghị thẩm định khái toán chi phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc tại dự án Cụm công nghiệp Thượng Ninh, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân
Số hiệu: 9353/UBND-KTTC  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
348 Giao báo cáo theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2717/BGDĐT-TCCB ngày 27/6/2022
Số hiệu: 9354/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
349 Chấp thuận vị trí đấu nối tạm đường nhánh từ trung tâm dịch vụ thương mại Trường Xuân vào ĐT.506 tại Km0+145 (T), xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân
Số hiệu: 9356/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
350 Đề nghị thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
Số hiệu: 9358/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
351 Giao phối hợp, triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) của tỉnh Quảng Nam trên địa bàn tỉnh
Số hiệu: 9359/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
352 Giao tham mưu điều chỉnh vị trí đấu nối dự án cửa hàng xăng dầu Cẩm Lương vào ĐT.523E, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy
Số hiệu: 9360/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 28/06/2022
353 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Yên Trung, huyện Yên Định đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 1868/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 31/05/2022
354 Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp giao thông thủy lợi Thanh Hóa xin giao đất giai đoạn 1 để thực hiện dự án Công trình dịch vụ thương mại tổng hợp Hồ Thành tại phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa.
Số hiệu: 7120/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
355 Giao giải quyết đề nghị của Công ty TNHH thương mại và đầu tư y tế Nhật Quang tại Công văn số 19/DA-NQ Ngày 17/5/2022.
Số hiệu: 7126/UBND-VX  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
356 Giao tham mưu đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Lò, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn
Số hiệu: 7136/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
357 Giao thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu mới thay thế cống vòm tại Km8+170 đường tỉnh 516C, xã Định Thành, huyện Yên Định
Số hiệu: 7137/UBND-THKH  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
358 Giao tham mưu chấp thuận vị trỉ đổ vật liệu không thích hợp phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn QL.45 - Nghi Sơn trên địa bàn huyện Nông Cống
Số hiệu: 7138/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
359 Không chấp thuận bổ sung mỏ đất san lấp tại xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc vào Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019
Số hiệu: 7140/UBND-CN  |  Ngày ban hành: 23/05/2022
360 Giao tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn, ngày 20/4/2022 của Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) trên địa bàn tỉnh.
Số hiệu: 7142/UBND-NN  |  Ngày ban hành: 23/05/2022