THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
1 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Thọ Lập, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 1852/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 30/05/2023
2 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 1851/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 30/05/2023
3 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 1850/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 30/05/2023
4 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 1849/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 30/05/2023
5 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Thành Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 1848/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 30/05/2023
6 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Phú Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 1839/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 30/05/2023
7 Cho phép Hợp tác xã sản xuất rau củ quả, hoa, cây ăn quả an toàn công nghệ cao Chung Thủy chuyển hình thức thuê đất thực hiện dự án Trang trại nông nghiệp rau củ quả, hoa, cây ăn quả công nghệ cao Chung Thủy tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 1837/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 30/05/2023
8 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 1833/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 30/05/2023
9 Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Kênh chính Hệ thống Sông Mực.
Số hiệu: 54/GP-UBND  |  Ngày ban hành: 29/05/2023
10 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 1815/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 29/05/2023
11 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Định Long, huyện Yên Định đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 1814/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 29/05/2023
12 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Vườn Mặt Trời, thành phố Thanh Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 1813/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 29/05/2023
13 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 1812/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 29/05/2023
14 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Đông Tân, thành phố Thanh Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 1811/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 29/05/2023
15 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Xuân Giang, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 1810/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 29/05/2023
16 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.
Số hiệu: 1809/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 29/05/2023
17 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Dân Lý, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 1808/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 29/05/2023
18 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 1807/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 29/05/2023
19 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 1806/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 29/05/2023
20 Phê duyệt đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, máy xây dựng tại các xã Đại Lộc, Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 1713/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 22/05/2023