THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TỈNH THANH HÓA
   
# Thông tin văn bản, tài liệu
1 Cấp phép cho Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh hạ tầng công nghiệp Đại Dương Xanh, địa chỉ tại xã Hoằng Thắng và xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thái - Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa”
Số hiệu: 24/GP-UBND  |  Ngày ban hành: 15-03-2023
2 Về việc giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh Đô Cương
Số hiệu: 23/GP-UBND  |  Ngày ban hành: 15-03-2023
3 Cho phép Công ty Xi măng Nghi Sơn (địa chỉ tại phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khai thác, sử dụng nước mặt Hồ Đồng Chùa, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 22/GP-UBND  |  Ngày ban hành: 15-03-2023
4 Bản xác nhận Khối lượng cát nhiễm mặn thu hồi trong quá trình nạo vét vũng quay trở, luồng nhánh và neo đậu tàu phục vụ cho Cảng tổng hợp Long Sơn.
Số hiệu: 19/XN-UBND  |  Ngày ban hành: 20-02-2023
5 Cấp phép cho Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH (HUD), địa chỉ tại Tầng 28, 29, 30, 31, 32 tòa nhà Văn phòng thương mại HUDTOWER, số 37 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở: Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 14/GP-UBND  |  Ngày ban hành: 06-02-2023
6 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 131/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
7 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.
Số hiệu: 130/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
8 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Hoằng Anh, thành phố Thanh Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 129/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
9 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Quảng Hòa, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 128/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
10 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Quảng Lộc, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 127/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
11 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 126/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
12 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 163/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
13 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Phú, huyện Đông Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 162/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
14 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Yên, huyện Đông Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 161/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
15 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 160/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
16 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 159/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
17 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Hợp Thành, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 158/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
18 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Xuân Tín, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Số hiệu: 157/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
19 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Nam Giang, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Số hiệu: 156/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023
20 Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.
Số hiệu: 155/QĐ-UBND  |  Ngày ban hành: 11-01-2023